SỰ KIỆN TẠI TIS THÁNG 01/2018

01/01: Nghỉ Tết Dương lịch
02/01: Học sinh trở lại học tập bình thường
06/01: Hội trại truyền thống và liên hoan HS THPT
12/01- 20/01: Họp PH đầu HKII (Họp riêng từng PH)
16/01: HS Tiểu học tham quan nhà máy Yakult Bình Dương
18/01: Học sinh thi IELTS
23/01: HS Trung học tham quan nhà máy Yakult Bình Dương

SỰ KIỆN TIS

TIN TỨC TIS