Sứ mệnh - Tầm nhìn

TẦM NHÌN GIÁO DỤC

Trường Tiểu học – THCS – THPT Quốc Tế TIS đào tạo để mỗi học sinh có cơ hội phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể Mỹ với trình độ quốc tế và những nét đẹp truyền thống người Việt Nam.

SỨ MỆNH GIÁO DỤC

Trường Tiểu học – THCS – THPT Quốc Tế TIS mang đến cho phụ huynh giải pháp giáo dục tối ưu, được thiết kế phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện của từng học sinh thông qua chương trình giáo dục cá thể. Học sinh TIS được phát triển tối đa năng lực để có thể dễ dàng tiếp tục du học tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, v..v… hoặc thành công tại các đại học quốc tế và quốc gia trong nước.