TIN TỨC TIS

22/10/2019

THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI GIỜ HỌC

Kính gửi Quý Thầy Cô GVNV, quý PHHS!Do có sự điều chỉnh Thời Khóa biểu của cấp Tiểu học, nay Phòng Giáo vụ xin thông báo việc điều chỉnh giờ học đến toàn thể quý Thầy Cô GV, NV và PHHS của trường để áp dụng từ ngày thứ Hai (28/10/2019). Cụ thể như sau: […]

TIN TỨC TIS