CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS - THPT QUỐC TẾ

TRƯỜNG TIỂU HỌC – THCS – THPT QUỐC TẾ (The International School) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Tiếng Anh Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh đó, chương trình Tú Tài Mỹ tại TIS là một chương trình giáo dục tích hợp dành cho học sinh nhận bằng THPT của Mỹ ngay tại Việt Nam. Theo đó, sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh sẽ nhận được bằng Tốt nghiệp THPT Việt Nam song song với bằng Tú Tài Mỹ của STM có giá trị toàn cầu. 


Thông tin về học phí và các chi phí khác được trình bày cụ thể giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kế hoạch tài chính khi cho con theo học tại TIS.

Học phí chương trình Song ngữ 

Học phí chương trình Tú Tài Mỹ