SỰ KIỆN TẠI TIS THÁNG 5

Tháng 5: Tuyển sinh năm học mới 2019-2020

02/05 – 04/05: Kiểm tra Học kỳ II (chương trình BGD Khối Trung học)

06/05 – 11/05: Kiểm tra Học kỳ II (chương trình quốc tế Khối Trung học)

03/05 – 17/05: Kiểm tra Học kỳ II (CT BGD Khối Tiểu học)

07/05: TIS Conference #6 (Online Conference)

18/05: Thi nghề THPT (dành cho HS lớp 11)

18/05: Chung kết Hạt Vàng 2019

21/05: TIS Conference #7 (Online Conference)

22/05: Dã ngoại lần 4 Tiểu học

20/05 – 24/05: Chương trình giáo dục toàn diện

25/05: Lễ Tổng kết và Mừng công năm học 2018-2019

25/05 – 28/05: TIS Immersion Trip 2019 Trung học

27/05 – 23/06: Tổ chức ôn thi THPT cho học sinh lớp 12

SỰ KIỆN TIS

TIN TỨC TIS