SỰ KIỆN TẠI TIS THÁNG 6

Tháng 6: Tuyển sinh năm học mới 2020-2021

02/06 – 05/06: Kiểm tra chương trình tiếng Anh quốc tế khối Tiểu học

08/06 –13/06: Kiểm tra chương trình tiếng Anh quốc tế khối Trung học

15/06 – 26/06: Kiểm tra chương trình BGD khối Trung học

22/06 ­– 03/07: Kiểm tra chương trình BGD khối Trung học

SỰ KIỆN TIS

TIN TỨC TIS