SỰ KIỆN TẠI TIS THÁNG 7

Tháng 7: Tuyển sinh năm học mới 2019-2020

01/07-03/07: Chương trình tập huấn dành cho GVNV
10/07-13/07: Tuần định hướng dành cho GVNV
15/07: Nghi thức Tựu trường
16/07-19/07: Tổ chức các hoạt động định hướng trong năm học mới đối với HS, thực hành các kỹ năng…; Dạy và học theo thời khóa biểu
20/07: Dã ngoại – Teambuilding lần 1

SỰ KIỆN TIS

TIN TỨC TIS