SỰ KIỆN TẠI TIS THÁNG 2

3/2 – 9/2: Học sinh nghỉ học thêm 1 tuần (do dịch bệnh nCoV)

3/2: Họp Giáo viên – Nhân viên toàn trường

10/2: Học sinh trở lại học tập sau kỳ nghỉ tết

18/2 – 7/3: Dự kiến tổ chức Họp Phụ huynh đầu HKII (Họp riêng từng Phụ huynh)

SỰ KIỆN TIS

TIN TỨC TIS