HOẠT ĐỘNG TRUY BÀI TỐI TẠI TIS

Hoạt động “truy bài tối” tại TIS thực ra là hoạt động giúp đỡ học sinh học trong thời gian từ 7: 00PM – 8:45 PM, thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần. Đây là hoạt động dành cho các em học sinh nội trú tại TIS và những học sinh bán trú có đăng ký.

Hoạt động này được chú trọng nhằm xây dựng cho các em học sinh tập thái độ, thói quen học tập tích cực, tính tự lập, tự giác trong học tập và  hoàn thành bài học, bài tập cho ngày hôm sau, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc truy bài tối diễn ra ngay tại các phòng học. Giáo viên truy bài áp dụng phương pháp cá thể hóa với từng đối tượng học sinh giúp các em hiểu bài và hoàn thành bài hiệu quả nhất:

Chương trình truy bài hoàn thành bài hàng ngày: Giáo viên truy bài nêu phương pháp học các môn, hướng dẫn học sinh thực hiện các yêu cầu mà Giáo viên bộ môn đưa ra trong giờ học trên lớp, giám sát việc học của học sinh sau đó truy bài cho từng môn học và kiểm tra việc thực hiện của học sinh giúp các em hiểu bài và hoàn thành bài học cho ngày mai.

Chương trình truy bài nâng cao: dành cho đối tượng học sinh Khá, Giỏi. Ngoài việc hoàn thành các bài học cho ngày hôm sau, GVBM phối hợp với GV Truy bài tối cho giao những bài tập nâng cao, những bài tập thêm giúp các em học sinh Khá, Giỏi làm quen và cọ sát với nhiều dạng bài  khác nhau, trau dồi và phát triển khả năng của bản thân.

Chương trình truy bài phụ đạo và hỗ trợ: dành cho đối tượng học sinh yếu. GV truy bài hướng dẫn, kèm cặp các em lấy lại những kiến thức căn bản giúp các em tiến bộ và theo kịp với các bạn cùng lớp.

Trường hợp, đến hết giờ mà học sinh chưa hoàn thành bài, Giáo viên truy bài có thể yêu cầu học sinh ở lại học tiếp hoặc thông báo với Quản lý nội trú để yêu cầu học sinh học thêm.

Điều phối viên trực tối phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý nội trú và Giáo viên truy bài điểm danh học sinh và kịp thời thông tin đến phụ huynh đối với học sinh bán trú vắng.

Hoạt động truy bài tối nằm trong chiến lược cá thể hóa nhà trường nhằm giúp các em học tốt hơn, phát huy tối đa năng lực bản thân đồng thời tạo niềm tin và sự an tâm với phụ huynh khi gửi con em học tập tại TIS.

Liên Hệ Với TIS
[]
1
Step 1

Họ Và Tên

Phone

Tin nhắn

0 / 600

Previous
Next