Tin Tức

Thursday December 12th, 2019

TISER HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI KHÔNG ỦNG HỘ XIẾC THÚ

Sau khi nhận được Thư ngỏ kêu gọi không sử dụng xiếc thú và trao đổi trực tiếp với tổ chức Động vật Châu Á, trường Quốc tế TIS hiểu được những tác động tiêu cực tới phúc lợi động vật và cộng đồng của việc sử dụng động vật trong biểu diễn xiếc. Hoạt động này cũng không phù hợp với định hướng của nhà trường nhằm giáo dục học sinh trở thành những công dân tốt, nhân văn, và có trách nhiệm với xã hội.


Chính vì vậy trường Quốc Tế ủng hộ lời kêu gọi này của Tổ chức Động vật Châu Á và cam kết:
– Không tổ chức cho học sinh tham dự các chương trình xiếc động vật trong và ngoài phạm vi trường học.
– Hợp tác với Tổ chức Động vật Châu Á nhằm giải thích cho phụ huynh và học sinh của nhà trường về những ảnh hưởng tiêu cực của xiếc thú tới phúc lợi động vật, nếu cần.
– Công bố cam kết không ủng hộ xiếc thú trên bảng thông tin và kênh truyền thông của nhà trường.

TIN TỨC TIS
About Võ Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.