Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế tis theo đuổi tầm nhìn trở thành một hệ thống trường học xuất sắc, không ngừng lớn mạnh – nơi cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế , giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

TUYỂN SINH LỚP PRE

Lớp Pre (Anh ngữ dành cho trẻ từ 3 – 5 tuổi, chuẩn bị vào lớp Một) tạo cho học sinh sống trong môi trường tiếng Anh tự nhiên như đang sống và sinh hoạt ở nước ngoài đồng thời cho các em làm quen tiếng Anh, phát âm và nghe chuẩn ngay từ câu đầu tiên.

TUYỂN SINH TIỂU HỌC

Học chương trình Quốc tế để tạo bước khởi đầu vững chắc các kỹ năng cơ bản của Anh ngữ… giúp con bạn du học.Học trực tiếp chủ yếu với giáo viên nước ngoài 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh theo chương trình HOA KỲ

TUYỂN SINH TRUNG HỌC

Nhà trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 – chỉ nhận tuyển những em có học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt.Từ thứ Hai đến thứ Sáu học sinh có mặt ở trường cả ngày (7:00AM – 5:10PM)