TIN TỨC TIS

(Tiếng Việt) HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TIS TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI 2023 -2024

(Tiếng Việt) Nhiều kế hoạch chuẩn bị cho một năm học mới là một quá trình quan trọng và cần được thực hiện một cách tỉ mỉ. Năm học mới 2023-2024 không phải là ngoại lệ. Để đảm bảo sự thành công cho học sinh, đội ngũ TIS giáo viên mở rộng việc đào tạo chuẩn bị trước các khâu là vô cùng cần thiết.

TIN TỨC TIS