Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế tis theo đuổi tầm nhìn trở thành một hệ thống trường học xuất sắc, không ngừng lớn mạnh – nơi cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế , giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Quốc Tế tại TIS sử dụng bộ giáo trình, tài liệu từ những nhà xuất bản uy tín và được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, mang đến một chương trình học ưu việt cho các em học sinh. Với bộ giáo trình mới mẻ, mang tính hiện đại cùng phương pháp dạy học cá thể hóa tại TIS giúp các em học sinh phát huy tối đa năng lực của bản thân cũng như tạo dựng cho các em nền tảng tiếng Anh vững chắc.

 1. CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

  Chương trình Quốc Tế tại TIS sử dụng bộ giáo trình, tài liệu từ những nhà xuất bản uy tín và được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, mang đến một chương trình học ưu việt cho các em học sinh. Với bộ giáo trình mới mẻ, mang tính hiện đại cùng phương pháp dạy học cá thể hóa tại TIS giúp các em học sinh phát huy tối đa năng lực của bản thân cũng như tạo dựng cho các em nền tảng tiếng Anh vững chắc.

 2. CHƯƠNG TRÌNH BGD VIỆT NAM

  Chương trình bộ giáo dục Việt Nam:

  The International School (TIS) đào tạo học sinh từ bậc tiểu học đến THPT theo sát chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam. TIS bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng, hình thành, phát triển năng lực tự học; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng và nhiều mặt của xã hội tương lai.

 3. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TOÀN DIỆN
  Hãy cùng chia sẻ với bạn bè. Sharing is caring

  Trường Phổ Thông Quốc Tế TIS đào tạo học sinh toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mĩ phát triển theo tiêu chí “Quốc tế và Dân tộc”. Học sinh TIS rất năng động, sáng tạo, biết sống tự chủ nên không chỉ giỏi về tri thức, vững vàng về tiếng Anh để dễ dàng du học tại Hoa Kỳ, Canada và các nước nói tiếng Anh khác mà còn phát triển toàn diện để hội nhập

 4. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

  Trường Quốc Tế TIS đặc biệt quan tâm đến việc phát triển các năng khiếu, thể chất và các kỹ năng đặc biệt cho học sinh. Tại TIS, mỗi học sinh được tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tối đa tiềm năng của bản thân trong tất cả mọi lĩnh vực.

TẦM NHÌN

Trở thành một hệ thống trường học xuất sắc và không ngừng phát triển – nơi trang bị cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp các em thành công ở các bậc học cao hơn và trong cuộc sống, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống của Việt Nam.
The International School với Chương Trình Bộ Giáo Dục Việt Nam và Chương Trình Quốc Tế được giảng dạy song song trong Môi Trường Bản Ngữ sẽ cung cấp cho học sinh những điều kiện tốt nhất để dễ dàng tiếp tục du học tại Hoa Kỳ, Canada và các nước nói tiếng Anh khác. Tại The International School, các học sinh sẽ liên tục được thử thách để phát triển năng khiếu, hướng nghiệp và hình thành khả năng phân tích độc lập.

1Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ
2Bằng khen Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
29Bằng khen của UBND Thành phố
7Huy Hiệu Thành phố
SINCE 1999

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỄN CỦA TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ TIS

Tháng 9, 1999

Với quyết định 5547/QĐ-UB-VX của UBND thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬP QUỐC TẾ (THE INTERNATIONAL SCHOOL) đầu tiên trên địa bàn thành phố được thành lập.

Tháng 7, 2004

với quyết định số 581/2004/QĐ-UB Trường Tiểu học dân lập Quốc Tế Mới được thành lập.

Tháng 1 2008

với quyết định số 14/QĐ- UBND Trường Mẫu giáo Tư thục Quốc Tế được thành lập.

Tháng 9 2008

với quyết định số 4096/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho phép sát nhập Trường Tiểu học Dân lập Quốc Tế Mới và Trường Trung học phổ thông Dân lập Quốc Tế thành TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ – THE INTERNATIONAL SCHOOL(Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc Tế). Đây là điểm nhấn đánh dấu sự hoàn chỉnh hệ thống giáo dục phổ thông từ cấp 1 đến cấp 3.i.

Testimonials

Những gì họ đang nói về TIS