Tin Tức

Tuesday March 3rd, 2020

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 11

Vật lý 11 là chương trình khó nhất trong chương trình vật lý THPT. Vì sao lại thế? Lớp 10 thì liên quan rất nhiều đến các hiện tượng tự nhiên, chuyển động, các vấn đề về chất khí rất dễ liên hệ để nhớ. Lớp 12 là các vấn đề cần quan tâm để thi đại học nên sát với các em học sinh. Nhưng chỉ riêng vật lý 11, có nhiều vấn đề chẳng thể nhìn thấy được như quang phổ, cảm ứng điện từ, bán dẫn…Cho nên các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nắm bắt nội dung chương trình lớp 11 hơn rất nhiều. Chính vì thế hãy thường xuyên ôn tập môn này để tránh hổng kiến thức khi trở lại trường các bạn nhé!

TIN TỨC TIS
About Võ Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.