QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường phổ thông Quốc tế  TIS dạy song song 2 chương trình:

  • Chương trình Bộ GDĐT Việt Nam: Học sinh sau khi hoàn thành mỗi cấp học được cấp bằng tốt nghiệp  theo quy định của Bộ GDĐT.
  • Chương trình quốc tế : được giảng dạy song song với chương trình của Bộ GDĐT Việt Nam.
  • Bậc Tiểu học dạy tiếng Anh Quốc tế theo chuẩn Cambridge , Toán và Khoa học. Ngoài ra các em được học Giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm trong suốt quá trình học.
  • Bậc Trung học dạy tiếng Anh theo khung chuẩn châu Âu CEFR (Common European Framework of Reference)  với 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết  trong môi trường bản ngữ do giáo viên nước ngoài giảng dạy  và các môn: Toán. Lý, Hóa , Sinh bằng tiếng Anh theo chương trình Hoa Kỳ. Ngoài ra các em được học Giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm trong suốt quá trình học.