Tin Tức

Tuesday August 27th, 2019

GM tuần 6: LGBT có phải là bệnh?

Như thường lệ, chương trình Good Morning TIS sáng nay được bắt đầu với phần đánh giá chung về hoạt động của trường trong tuần qua. Trước khi chúc mừng lớp 5 và lớp 12 đã đạt điểm thi đua cao nhất trong tuần, Thầy Nguyễn Minh Tuấn đã có 1 số nhắc nhở các bạn học sinh về nề nếp.

Tuần này, các bạn học sinh lớp 8 sẽ tổ chức buổi Good Morning với chủ đề: LGBT có phải là bệnh? Mở đầu là trò chơi nhìn hình đoán nhân vật với sự tham gia sôi nổi của các bạn học sinh, đặc biệt là khối Trung học

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định rằng đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên đồng tính không thể “chữa”, không cần “chữa” và cũng không thể làm cách nào thay đổi được. Vì vậy, xã hội cần có cái nhìn cởi mở và tôn trọng họ hơn. Đó là thông điệp các TISer lớp 8 gửi đến trong chương trình Good Morning tuần này.

Goodmorning
About Võ Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.