Tag Archives: “TALKSHOW – KỲ VỌNG VÀ ƯỚC MƠ”

TALKSHOW – KỲ VỌNG VÀ ƯỚC MƠ

 “TALKSHOW – KỲ VỌNG VÀ ƯỚC MƠ” Trường Phổ thông Quốc tế TIS Địa chỉ: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Phone: (848) 38 442 345 Fax: (848) 38 452 678 Email: tisschool@chameabc.net   Thông cáo báo chí ngày 11 tháng 12 năm 2015TIS tổ chức TALKSHOW – KỲ VỌNG […]

Uncategorized