01/04/2016

LỊCH KIỂM TRA :LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II_NH 2015 – 2016

logo[1]

LỊCH KIỂM TRA

HỌC KỲ II_NH 2015 – 2016

 

NGÀY THÁNGMÔNLỚPBUỔITHỜI GIANThời lượngPhòng Thi

TUẦN 40 (18/04/16 – 24/04/16)

Thứ 218/4/2016Ngữ Văn12Sáng7:30 – 9:30 am120 phútHội Trường
Vật Lý12Sáng10:00 – 11:00 am60 phútHội Trường
Sinh Học10Chiều2:15 – 3:00 pm45 phútHội Trường
Sinh Học11Chiều3:35 – 4:20 pm45 phút Hội Trường
Thứ 319/04/2016Toán12Sáng7:30 – 9:30 am120 phútHội Trường
Tiếng Anh12Sáng10:00 – 11:00 am60 phútHội Trường
Ngữ Văn10Chiều2:00 – 3:30 pm90 phút4010
Ngữ Văn11Chiều2:00 – 3:30 pm90 phútHội Trường
Thứ 420/04/2016Hóa Học12Sáng7:30 – 8:30 am60 phútHội Trường
Địa Lý6Sáng7:30 – 8:15 am45 phút4010
Địa Lý12Sáng9:00 – 10:00 am60 phútHội Trường
Địa Lý7Sáng10:30 – 11:15 am45 phútHội Trường
8
Thứ 521/04/2015Sinh Học12Sáng7:30 – 8:30 am60 phútHội Trường
Lịch Sử12Sáng9:00 – 10:00 am60 phútHội Trường
Sinh Học6Sáng10:30 – 11:15 am45 phútHội Trường
Toán10Chiều2:00 – 3:30 pm90 phút4010
Sinh Học7Chiều2:15 – 3:00 pm45 phútHội Trường
8
Địa Lý11Chiều3:35 – 4:20 pm45 phútHội Trường
Thứ 622/04/2016Ngữ Văn9Sáng7:30 – 9:00 am90 phútHội Trường
Vật Lý9Sáng9:45 – 10:30 am45 phútHội Trường
Ngữ Văn8Chiều1:30 – 3:00 pm90 phút4010
Toán11Chiều2:00 – 3:30 pm90 phútHội Trường
Vật Lý8Chiều3:45 – 4:30 pm45 phút4010
Thứ 723/04/2016Ngữ Văn7Sáng7:30 – 9:00 am90 phút4010
Vật lý7Sáng9:45 – 10:30 am45 phút4010
Ngữ Văn6Chiều1:30 – 3:00 pm90 phútHội Trường
Vật Lý6Chiều3:45 – 4:30 pm45 phútHội Trường

TUẦN 41 (25/4/16 – 1/5/16)

Thứ 225/04/2016Toán9Sáng7:30 – 9:00 am90 phútHội Trường
Tiếng Anh9Sáng9:45 – 10:45 am60 phútHội Trường
Toán8Chiều1:30 – 3:00 pm90 phút4010
Lịch Sử6Chiều2:15 – 3:00 pm45 phútHội Trường
Tiếng Anh 8Chiều3:45 – 4:45 pm60 phút4010
Vật Lý10Chiều3:35 – 4:20 pm45 phútHội Trường
Thứ 326/04/2016Toán7Sáng7:30 – 9:00 am90 phút4010
Hóa Học11Sáng7:30 – 8:15 am45 phútHội Trường
Địa Lý10Sáng10:15 – 11:00 am45 phútHội Trường
Tiếng Anh7Sáng 9:45 – 10:45 am60 phút4010
Toán6Chiều1:30 – 3:00 pm90 phút4010
Lịch Sử11Chiều2:15 – 3:00 pm45 phútHội Trường
Tiếng Anh6Chiều3:45 – 4:45 pm60 phút4010
Thứ 427/04/2016Địa lý9Sáng7:30 – 8:15 am45 phút4010
Hóa Học10Sáng7:30 – 8:15 am45 phútHội Trường
Hóa Học9Sáng9:00 – 9:45 am45 phút4010
Lịch Sử10Sáng9:00 – 9:45 am45 phútHội Trường
Hóa Học8Chiều1:30 – 2:15 pm45 phút4010
 Thứ 528/04/2016 Lịch Sử7Sáng7:30 – 8:15 am45 phútHội Trường
8
Vật Lý11Sáng7:30 – 8:15 am45 phút4010
Tiếng Anh11Sáng9:15 – 10:15 am60 phútHội Trường
Tiếng Anh10Chiều2:15 – 3:15 pm60 phútHội Trường
Thứ 629/04/2016Lịch Sử9Sáng7:30 – 8:15 am45 phútHội Trường
Sinh Học9Sáng9:00 – 9:45 am45 phútHội Trường

                                    Ngày 01 tháng 04 năm 2016 

                                               Phòng Giáo Vụ

TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.