01/04/2016

LỊCH KIỂM TRA :LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II_NH 2015 – 2016

logo[1]

LỊCH KIỂM TRA

HỌC KỲ II_NH 2015 – 2016

 

NGÀY THÁNG MÔN LỚP BUỔI THỜI GIAN Thời lượng Phòng Thi

TUẦN 40 (18/04/16 – 24/04/16)

Thứ 218/4/2016 Ngữ Văn 12 Sáng 7:30 – 9:30 am 120 phút Hội Trường
Vật Lý 12 Sáng 10:00 – 11:00 am 60 phút Hội Trường
Sinh Học 10 Chiều 2:15 – 3:00 pm 45 phút Hội Trường
Sinh Học 11 Chiều 3:35 – 4:20 pm 45 phút  Hội Trường
Thứ 319/04/2016 Toán 12 Sáng 7:30 – 9:30 am 120 phút Hội Trường
Tiếng Anh 12 Sáng 10:00 – 11:00 am 60 phút Hội Trường
Ngữ Văn 10 Chiều 2:00 – 3:30 pm 90 phút 4010
Ngữ Văn 11 Chiều 2:00 – 3:30 pm 90 phút Hội Trường
Thứ 420/04/2016 Hóa Học 12 Sáng 7:30 – 8:30 am 60 phút Hội Trường
Địa Lý 6 Sáng 7:30 – 8:15 am 45 phút 4010
Địa Lý 12 Sáng 9:00 – 10:00 am 60 phút Hội Trường
Địa Lý 7 Sáng 10:30 – 11:15 am 45 phút Hội Trường
8
Thứ 521/04/2015 Sinh Học 12 Sáng 7:30 – 8:30 am 60 phút Hội Trường
Lịch Sử 12 Sáng 9:00 – 10:00 am 60 phút Hội Trường
Sinh Học 6 Sáng 10:30 – 11:15 am 45 phút Hội Trường
Toán 10 Chiều 2:00 – 3:30 pm 90 phút 4010
Sinh Học 7 Chiều 2:15 – 3:00 pm 45 phút Hội Trường
8
Địa Lý 11 Chiều 3:35 – 4:20 pm 45 phút Hội Trường
Thứ 622/04/2016 Ngữ Văn 9 Sáng 7:30 – 9:00 am 90 phút Hội Trường
Vật Lý 9 Sáng 9:45 – 10:30 am 45 phút Hội Trường
Ngữ Văn 8 Chiều 1:30 – 3:00 pm 90 phút 4010
Toán 11 Chiều 2:00 – 3:30 pm 90 phút Hội Trường
Vật Lý 8 Chiều 3:45 – 4:30 pm 45 phút 4010
Thứ 723/04/2016 Ngữ Văn 7 Sáng 7:30 – 9:00 am 90 phút 4010
Vật lý 7 Sáng 9:45 – 10:30 am 45 phút 4010
Ngữ Văn 6 Chiều 1:30 – 3:00 pm 90 phút Hội Trường
Vật Lý 6 Chiều 3:45 – 4:30 pm 45 phút Hội Trường

TUẦN 41 (25/4/16 – 1/5/16)

Thứ 225/04/2016 Toán 9 Sáng 7:30 – 9:00 am 90 phút Hội Trường
Tiếng Anh 9 Sáng 9:45 – 10:45 am 60 phút Hội Trường
Toán 8 Chiều 1:30 – 3:00 pm 90 phút 4010
Lịch Sử 6 Chiều 2:15 – 3:00 pm 45 phút Hội Trường
Tiếng Anh 8 Chiều 3:45 – 4:45 pm 60 phút 4010
Vật Lý 10 Chiều 3:35 – 4:20 pm 45 phút Hội Trường
Thứ 326/04/2016 Toán 7 Sáng 7:30 – 9:00 am 90 phút 4010
Hóa Học 11 Sáng 7:30 – 8:15 am 45 phút Hội Trường
Địa Lý 10 Sáng 10:15 – 11:00 am 45 phút Hội Trường
Tiếng Anh 7 Sáng 9:45 – 10:45 am 60 phút 4010
Toán 6 Chiều 1:30 – 3:00 pm 90 phút 4010
Lịch Sử 11 Chiều 2:15 – 3:00 pm 45 phút Hội Trường
Tiếng Anh 6 Chiều 3:45 – 4:45 pm 60 phút 4010
Thứ 427/04/2016 Địa lý 9 Sáng 7:30 – 8:15 am 45 phút 4010
Hóa Học 10 Sáng 7:30 – 8:15 am 45 phút Hội Trường
Hóa Học 9 Sáng 9:00 – 9:45 am 45 phút 4010
Lịch Sử 10 Sáng 9:00 – 9:45 am 45 phút Hội Trường
Hóa Học 8 Chiều 1:30 – 2:15 pm 45 phút 4010
 Thứ 528/04/2016  Lịch Sử 7 Sáng 7:30 – 8:15 am 45 phút Hội Trường
8
Vật Lý 11 Sáng 7:30 – 8:15 am 45 phút 4010
Tiếng Anh 11 Sáng 9:15 – 10:15 am 60 phút Hội Trường
Tiếng Anh 10 Chiều 2:15 – 3:15 pm 60 phút Hội Trường
Thứ 629/04/2016 Lịch Sử 9 Sáng 7:30 – 8:15 am 45 phút Hội Trường
Sinh Học 9 Sáng 9:00 – 9:45 am 45 phút Hội Trường

                                    Ngày 01 tháng 04 năm 2016 

                                               Phòng Giáo Vụ

TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.