17/09/2016

Họp phụ huynh đầu năm học 2016 – 2017

logo  

THƯ MỜI

V/v: Họp phụ huynh đầu năm học 2016 – 2017 

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ TIS

 

Trân trọng kính mời: Quý Phụ Huynh                                

Đến dự Họp Phụ huynh đầu năm học 2016 – 2017 tại trường Phổ thông Quốc Tế TIS.

Thời gian:   Sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng 09 năm 2016

Địa điểm:    305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, quận Phú Nhuận

Chương trình họp có 3 phần (gồm 2 ca):

CA 1: LỚP 6, LỚP 7 & LỚP 10

* Phần 1:

  • 8:00AM – 9:15AM: Họp riêng phụ huynh từng lớp với GVQN.

* Phần 2:

  • 9:20AM – 9:55AM: Họp chung Phụ huynh toàn trường.

* Phần 3: Tư vấn dành riêng cho những Phụ huynh có nhu cầu

  • 10:00AM – 11:30AM: Nhà trường tạo điều kiện cho Phụ huynh gặp trực tiếp các giáo viên bộ môn (nếu PH có nhu cầu) để trao đổi về tình hình học tập của các em và định hướng cho học sinh cách học tập hiệu quả. Ngoài ra, nhà trường có tổ chức tư vấn du học; tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và tư vấn tâm lý học đường.

CA 2: KHỐI TIỂU HỌC; LỚP 8, LỚP 9, LỚP 11 & LỚP 12

* Phần 1: Tư vấn dành riêng cho những Phụ huynh có nhu cầu

  • 7:45AM – 9:15AM: Nhà trường tạo điều kiện cho Phụ huynh gặp trực tiếp các giáo viên bộ môn (nếu PH có nhu cầu) để trao đổi về tình hình học tập của các em và định hướng cho học sinh cách học tập hiệu quả. Ngoài ra, nhà trường có tổ chức tư vấn du học; tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và tư vấn tâm lý học đường.

* Phần 2:

  • 9:20AM – 9:55AM: Họp chung Phụ huynh toàn trường.

* Phần 3:

  • 10:00AM – 11:30AM: Họp riêng phụ huynh từng lớp với GVQN.

Rất mong Quý vị Phụ huynh thu xếp thời gian đến dự họp đông đủ và đúng giờ.

Trân trọng.
Lưu ý: Học sinh được nghỉ học vào ngày họp phụ huynh ngoại trừ các em học sinh được GVQN chọn làm ban lễ tân

                                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2016.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

                                                                     Ts. Lê Đức Ánh

TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.