Tag Archives: khai giang nam hoc moi truong quoc

07/07/2018

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019: THỬ THÁCH KIẾN TẠO THÀNH CÔNG

Dĩ nhiên là ta chẳng hề mong đợi khó khăn nhưng đó là thứ thúc đẩy ta tiến xa hơn về phía trước khi so sánh với những tổ chức và con người chỉ biết nghĩ mà không làm, thấy khó khăn mà sợ hãi không giải quyết. Ta biết những điều họ không biết, […]

TIN TỨC TIS