Tag Archives: goo

GOOD MORNING TIS Chủ đề: “Bảo vệ môi trường”

  Khởi động tuần 2 tháng 3/2018, Good Morning lên sóng với chủ đề “Bảo vệ môi trường” giúp học sinh ý thức, trách nhiệm sâu sắc với môi trường và có những hành  động  thích hợp để bảo vệ môi trường. Mở đầu là tổng kết tuần 34 vừa rồi, hai Lớp 4 và […]

TIN TỨC TIS