Tin Tức

31/08/2018

THƯ MỜI V/v: Họp phụ huynh đầu năm học 2018 – 2019

 THƯ MỜI

V/v: Họp phụ huynh đầu năm học 2018 – 2019

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ TIS

Trân trọng kính mời: Quý Phụ huynh TIS

Đến dự Họp Phụ huynh đầu năm học 2018 – 2019:

  • Thời gian: Sáng thứ Bảy, ngày 08 tháng 09 năm 2018.
  • Địa điểm: Trường Phổ thông Quốc Tế TIS

(305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM)

  • Chương trình họp có 3 phần, gồm 2 CA:
  • CA 1: LỚP 5, LỚP 6, LỚP 7, LỚP 10 & LỚP 11

 

STT Thời gian Nội dung
Phần 1 7:45 – 9:15 AM Họp riêng phụ huynh từng lớp với GVQN
Phần 2 9:15 – 10:00 AM Họp chung phụ huynh toàn trường
Phần 3 10:00 – 11:30 AM Nhà trường tạo điều kiện cho Phụ huynh gặp trực tiếp các giáo viên bộ môn (nếu phụ huynh có nhu cầu) để trao đổi về tình hình học tập của các em và định hướng cho học sinh cách học tập hiệu quả. Ngoài ra, nhà trường có tổ chức tư vấn du học; tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và tư vấn tâm lý học đường.

 

  • CA 2: LỚP PRE, LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3, LỚP 4; LỚP 8, LỚP 9 & LỚP 12
STT Thời gian Nội dung
Phần 1 7:45 – 9:15 AM Nhà trường tạo điều kiện cho Phụ huynh gặp trực tiếp các giáo viên bộ môn (nếu phụ huynh có nhu cầu) để trao đổi về tình hình học tập của các em và định hướng cho học sinh cách học tập hiệu quả. Ngoài ra, nhà trường có tổ chức tư vấn du học; tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và tư vấn tâm lý học đường.
Phần 2 9:15 – 10:00 AM Họp chung phụ huynh toàn trường
Phần 3 10:00 – 11:30 AM Họp riêng phụ huynh từng lớp với GVQN

 

Rất mong Quý vị Phụ huynh thu xếp thời gian đến dự họp đông đủ và đúng giờ.

* Lưu ý: Học sinh được nghỉ học vào ngày họp phụ huynh ngoại trừ các em học sinh được GVQN chọn làm ban lễ tân.

                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2018

  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

         Lê Đức Ánh

TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.