25/11/2014

Thông báo kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2014-2015

THÔNG BÁO

V/v Hướng dẫn ôn tập, ra đề và tổ chức kiểm tra HKI năm học 2014-2015

 

Kính gửi:  Các phòng ban, các Thầy/ Cô GVBM, GVQN và NV.

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 của TIS đồng thời Căn cứ công văn số 4016/GDĐT-TrH ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM về hướng dẫn kiểm tra học kì 1 cấp THPT năm học 2014-2015; Công văn số 626/PGDĐT-PT  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận ngày 18 tháng 11 năm 2014 về hướng dẫn kiểm tra học kì 1 cấp THCS năm học 2014-2015, PGV trường Phổ Thông Quốc Tế TIS Thông báo việc hướng dẫn ôn tập, ra đề và tổ chức kiểm tra HKI năm học 2014-2015 như sau:

– GVBM cần đảm bảo hoàn tất chương trình, hoàn tất đầy đủ các cột điểm của học kì 1 đúng theo biên chế năm học; không cắt, xén, dồn, nén chương trình.

– Từ đầu năm học tới nay hoạt động phụ đạo đã được triển khai đồng bộ ở các khối lớp. Trong thời gian tới,  đề nghị GVQN, GVBM  tiếp tục tổ chức cho đối tượng học sinh yếu được phụ đạo thực sự nghiêm túc, có hiệu quả, giúp HS tự tin, đạt kết quả tốt  trong kỳ kiểm tra. Tuỳ theo điều kiện cụ thể từng môn học, GV cần hướng dẫn đề cương ôn tập, hệ thống kiến thức để giúp học sinh chủ động ôn tập được thuận lợi.

– Trong giờ truy bài tối và 15 phút đầu buổi sáng, các GV truy bài, GVQN cần căn cứ vào yêu cầu của GVBM để vừa hướng dẫn vừa kiểm tra việc ôn tập của các em, giúp học sinh ôn tập được tốt nhất.

Kế hoạch cụ thể như sau:

A. CÁC MÔN CHƯƠNG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC

I. KHỐI TIỂU HỌC:Thực hiện theo chỉ đạo riêng (Trưởng khối tiểu học lên kế hoạch)

II. KHỐI THCS:

1. Ra đề và tổ chức kiểm tra

          Lớp 6,7 và 8:Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh họcvà Tiếng Anh (kiểm tra viết) trường ra đề.

Các môn còn lại giáo viên tự ra đề và kiểm tra theo TKB tại lớp học

Lớp 9: Phòng GD-ĐT ra đề chung 8 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh (kiểm tra viết). GV dạy lớp 9 các môn trên ra đề đề nghị .

Tiếng Anh (kiểm tra nghe) Tổ NN ra đề; các môn còn lại giáo viên tự ra đề và kiểm tra theo TKB tại lớp học

          2. Thời gian kiểm tra

Từ ngày 08/12/2014 đến ngày 20/12/2014. Riêng kiểm tra nghe môn tiếng Anh, Tổ Trưởng Ngoại ngữ chịu trách nhiệm ra đề và có thể  kiểm tra từ đầu tháng 12/2014.

          3. Thời gian làm bài các môn (không tính thời gian phát đề và dò đề)

– Ngữ Văn và Toán: 90 phút

– Tiếng Anh: 45 phút (kiểm tra nghe: 2 điểm, 10 phút; kiểm tra viết: 8 điểm, 35 phút) – không tính thời gian chuẩn bị thiết bị cho kiểm tra nghe.

– Các môn còn lại: 45 phút

          4. Phạm vi kiến thức ra đề kiểm tra

Đến hết tuần 16 (theo PPCT của BGD-ĐT)

          5. Hình thức đề kiểm tra

5.1.Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

5.2. Riêng đối với các môn tiếng Anh, thực hiện như sau:

Đề kiểm tra có 70% trắc nghiệm khách quan, 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc). Đề kiểm tra gồm có các phần sau:

Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lập lại 3 lần.

– Từ vựng:trắc nghiệm.

– Ngữ pháp:trắc nghiệm

Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false)

Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý)

6. Lịch kiểm tra

6.1 Lịch kiểm tra các môn do Phòng GD-ĐT ra đề chung

(Môn-Thời điểm tính giờ làm bài)

 

 

Ngày kiểm tra Buổi Môn Thời lượng Giờ mở đề Giờ kiểm tra
Thứ tư

10.12.2014

Sáng Ngữ Văn 9 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng Vật Lý 9 45 phút 9 giờ 30 9 giờ 45
Thứ sáu

12.12.2014

Sáng Lịch Sử 9 45 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng Sinh học 9 45 phút 8 giờ 45 9 giờ 00
Thứ ba

16.12.2014

Sáng Toán 9 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng Tiếng Anh  9 45 phút 9 giờ 30 9 giờ 45
Thứ năm

18.12.2014

Sáng Địa lý  9 45 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng Hoá học  9 45 phút 8 giờ 45 9 giờ 00

 

6.2. Lịch kiểm tra các lớp 6,7, 8 ( Từ08/12/2014 đến ngày 20/12/2014 ) PGV sẽ có thông báo cụ thể .

III. KHỐI THPT

1Tổ chức kiểm tra

– Trường tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

– Các môn học còn lại, giáo viên tự ra đề và kiểm tra theo TKB tại lớp học.

2Hình thức đề kiểm tra

– Môn Tiếng Anh: biên soạn một đề kiểm tra chung cho từng khối lớp.

– Khối 12: mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối.

– Khối 10 và 11: trường chỉ giảng dạy theo chương trình chuẩn nên các tổ bộ môn biên soạn một đề kiểm tra chung theo chương trình chuẩn.

2.1 Đối với lớp 12:

– Các tổ bộ môn biên soạn đề Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Đề Tiếng Anh gồm 50 câu; mỗi đề Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 40 câu.

– Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

2.2 Đối với lớp 10, 11:

Các môn kiểm tra theo đề chung của trường (8 môn), đề ra theo hình thức tự luận.

2.3 Đối với môn Ngoại ngữ:

* Đề kiểm tra môn tiếng Anh (lớp 10 và 11) gồm có:

– Nghe: nghe băng hoặc đĩa từ 6 – 9 phút, đoạn nghe 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần (các dạng true-false hoặc Box checking / trắc nghiệm MCQ);

– Từ vựng: Word forms;

– Ngữ pháp + giới từ : trắc nghiệm MCQ / điền khuyết;

– Đọc hiểu: True/False hoặc MCQ;

– Viết: viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.

3. Thời gian làm bài

* Lớp 10, 11:

– Toán, Ngữ văn:                                             90 phút;

– Tiếng Anh:                                                    60 phút;

– Các môn còn lại:                                           45 phút.

* Lớp 12:

– Toán, Ngữ văn:                                             120 phút;

– Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học:        60 phút;

– Các môn còn lại:                                           45 phút.

4. Thời gian kiểm tra: từ ngày 08/12/2014 đến ngày 20/12/2014.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý  VÀ YÊU CẦU VỀ RA ĐỀ:

– Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

– Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

Các môn học kiểm tra theo đề chung của Phòng Giáo Dục: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh (kiểm tra viết) mỗi GVBM  DẠY LỚP 9 ra 01 đề đề nghị, có đáp án kèm biểu điểm và gửi về PGV trước 7:00AM ngày 24/11/2014 để PGV tổng hợp và gửi về Phòng Giáo Dục trong buổi sáng 24/11/2014. Đề và đáp án đề nghị phải có tên người chịu trách nhiệm chính và theo yêu cầu về thời lượng làm bài như sau: Ngữ văn, Toán: 90 phút; Lịch Sử, Địa Lý, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học và Tiếng Anh: 45 phút

Đối với các môn còn lại (từ lớp 6 đến lớp 12): Tổ bộ môn mỗi môn ra 01 đề + đáp án kèm theo biểu điểm chấm.

– Tất cả đề và đáp án các môn đều được gửi về Phòng và Sở GD. Vì vậy Tập tin đề và đáp án đề nghị dùng MS Word, office 2003, tập tin có đuôi là .doc, Font:Times New Roman, Size: 14 được gửi đến các địa chỉ email theo Form-Form hạn chót gửi đề: ngày thứ bảy 29 tháng 11 năm 2014.

Địa chỉ gửi đề: yêu cầu gửi đúng theo địa chỉ như sau:  Dethi@tis.edu.vn

Các môn tiếng Anh và Chương trình QT gửi thêm: Tổ trưởng ngoại ngữ:  Tiseng@tis.edu.vn

Các qui định về bảo mật và sử dụng đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chấm, lên kết quả thực hiện đúng theo quy định hiện hành (như các kỳ thi trước).

Lưu ý: Các môn còn lại như: GDCD, Công nghệ, Mỹ thuật, Nhạc, Thể dục, Tin học thuộc chương trình BGD từ khối lớp 6 –12 (giáo viên tự ra đề và kiểm tra theo TKB). Thời gian kiểm tra mỗi bộ môn 45 phút. Sau đó tổng hợp kết quả và gửi về các phòng ban theo Form-Form hạn chót ngày 20/12/2014.

B. CÁC MÔN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 

1/.Các môn Toán & Khoa học: GVBM ra đề + đáp án  với thời lượng làm bài 45 phút; đề gửi về các địa chỉ:  Dethi@tis.edu.vn, Tiseng@tis.edu.vn, Hạn chót ngày 25/11/2014.

2./ Các môn kỹ năng tiếng Anh thuộc chương trình Quốc Tế: thực hiện theo lịch trình do Tổ Ngoại ngữ Quyđịnh từ đầu năm học.

BAN GIÁM HIỆU

TIN TỨC TIS, Uncategorized
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.