TIS Spelling Bee 2023 - Mùa 7

TIS Spelling Bee là cuộc thi đánh vần tiếng Anh dành cho các bạn học sinh lớp 2 đến lớp 5 thuộc các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Thông qua cuộc thi, TIS mong muốn giúp các bạn học sinh phát triển tư duy, nâng cao bản lĩnh, tự tin làm chủ sân khấu, khai phá tiềm năng, là bước đệm để trở thành thế hệ dẫn đầu trong tương lai.

VÒNG SƠ LOẠI

Thời gian: 11/11/2023
Địa điểm: Tại Trường Quốc Tế TIS – 305 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận

VÒNG BÁN KẾT

Thời gian: 18/11/2023
Địa điểm: Tại Trường Quốc Tế TIS
Số lượng thí sinh: 140 thí sinh

VÒNG CHUNG KẾT

Thời gian: 25/11/2023
Địa điểm: Tại Trường Quốc Tế TIS
Số lượng thí sinh: 60 thí sinh

Cơ cấu giải thưởng Spelling Bee 2023 - Mùa 7
[]
1 Step 1
Đăng Ký Tham Gia
Họ và Tên
Phone
Địa Chỉ
Ngày Sinh
Học Sinh Trường ?
Học sinh lớp ?your full name
Previous
Next