Quy định đóng học phí Trường Tiểu học – THCS – THPT Quốc Tế (The International School)

QUY ĐỊNH ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Cách đóng Thời gian thu phí
Cả năm học 15 /7 /2018 – 15 /8 /2018
Đóng 2 kỳ/NH Học kỳ 1 15 /7 /2018 – 1 /8 /2018
Học kỳ 2 1 /1 /2018 – 15 /1 /2019
Đóng 3 lần/NH Lần 1 15 /7 /2018 – 1 /8 /2018
Lần 2 1 /11 /2018 – 15 /11 /2018
Lần 3 15 /2 /2019 – 1 /3 /2019

 

– Để thực hiện theo đúng các quy định minh bạch về tài chánh, Trường Tiểu học – THCS – THPT Quốc Tế (The International School) xin gửi đến Quý vị phụ huynh “Quy định thời gian đóng học phí” đã nêu trên. Chúng tôi mong muốn Quý vị hợp tác với nhà trường trong việc đóng học phí đúng kỳ hạn.

– Trước mỗi kỳ hạn nộp học phí: Nhà trường đều có gọi điện thoại hoặc gửi thư thông báo cho Quý vị, trong thư có bao gồm cả mốc thời gian cần thanh toán học phí.

– Sau kỳ hạn qui định: nếu Phụ huynh chưa đóng học phí thì nhà trường có thể ngừng cung cấp các dịch vụ đối với học sinh – nhà trường thật sự không muốn xảy ra điều này.

 

  • Chính sách phạt nếu đóng học phí trễ:

+ Phụ huynh học sinh lựa chọn và thống nhất kỳ hạn đóng học phí theo các lựa chọn của nhà trường (theo 1 lần/NH, 2 lần/NH, 3 lần/NH).

+ Tất cả các khoản phí cần được đóng theo đúng kỳ hạn. Sự chậm trễ trong việc đóng học phí có thể dẫn đến các mức phạt theo quy định hoặc/và việc ngưng cung cấp các dịch vụ đối với học sinh.

+ Trong trường hợp không đóng đủ theo kỳ hạn, các mức phạt được áp dụng như sau:

* Trễ 1-10 ngày: đóng thêm 2% trên tổng mức phí trễ hạn

* Trễ 11-15 ngày: đóng thêm 5% trên tổng mức phí trễ hạn

* Trễ hơn 15 ngày: mỗi ngày sau đó đóng thêm 1%.

+ Việc ngưng cung cấp dịch vụ được thực hiện tại thời điểm 22 ngày sau kỳ hạn.

+ Quyết định hồi phục trạng thái cung cấp dịch vụ phải được thông qua bởi Hội đồng nhà trường cùng các điều kiện giải quyết khoản nợ.

  • Thể lệ hoàn trả học phí:

+ Trước khi năm học bắt đầu:

  • Trước 30 ngày: hoàn trả 100% mức đóng
  • Từ 1-30 ngày: hoàn trả 75% mức đóng

+ Sau khi năm học bắt đầu: việc hoàn trả học phí chỉ áp dụng đối với các trường hợp phụ huynh thanh toán cả năm học hoặc 2 kỳ/NH. Mức hoàn trả:

  • Từ 1-30 ngày: hoàn trả 50% mức đóng
  • Sau 30 ngày: không xét hoàn trả học phí bất cứ lý do nào.

+ Nhà trường chỉ hoàn trả tiền chi phí bán trú, tiền ăn, tiền nội trú khi nghỉ học có đơn xin phép từ 1 tuần trở lên.

+ Tất cả các loại phí dưới đây không được xem xét hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào: Y tế – chăm sóc sức khỏe ban đầu, Dã ngoại, Hoạt động ngoại khóa, Giáo trình tiếng Anh, Đồng phục, Câu lạc bộ sở thích, Tiền truy bài tối.

Tài chính hoàn trả sẽ được áp dụng theo tỷ giá ngày thu học phí. Chi tiết xin liên hệ văn phòng.

[]
1 Step 1

Họ Và Tên
Phone
Tin nhắn
0 / 600
Previous
Next