Tin Tức

05/09/2018

Phát động tháng an toàn giao thông và bảo vệ an ninh tổ quốc tại TIS

Sáng nay, trong buổi lễ “Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, thầy thạc sĩ Tống Đức Thắng đã triển khai và phát động tháng an toàn giao thông, bảo vệ an ninh tổ quốc. Đây được xem là một hoạt động hết sức quan trọng, để đảm bảo tốt ý thức của học sinh TIS đối với xã hội nói chung.

Nội dung công văn phát động tháng an toàn giao thông và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc:

Thực hiện kế hoạch số: 2720/KH-GDĐT-CTTT, ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Thực hiện kế hoạch số: 501/GDĐT, ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Căn cứ văn bản số 2723/GDĐT-CTTT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học năm học 2018 -2019.

Thực hiện Kế hoạch số 502/GDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận về tang cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học năm học 2018 – 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 295/KHLT-BATGT-GDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Ban An toàn giao thông thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019. Thực hiện Kế hoạch số 535/GDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận về phát động tháng an toàn đến trường cho học sinh trên địa bàn quận

Phú Nhuận năm học 2018 – 2019. Căn cứ văn bản số 2723/GDĐT-CTTT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học năm học

2018 -2019. Thực hiện Kế hoạch số 502/GDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận về tang cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học năm học 2018 – 2019.

Hôm nay, trong không khí hân hoan chào đón năm học mới và hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, trường TiH – THCS và THPT Quốc tế long trọng tổ chức hưởng ứng và phát động tháng an toàn giao thông và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, cụ thể sau:

1/ Tháng an toàn giao thông:

– Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng và phát động “phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2018 tại đơn vị; lồng ghếp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh vào tuần sinh hoạt công dân đầu năm.

– Tổ chức họp cha mẹ học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết với nhà trường về việc không giao xe máy cho con em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho con em khi ngồi trên xe mô tô, xă gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện. Phát huy vai trò của học sinh là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông đối với bạn bè, gia đình và ngoài xã hội.

– Tổ chức các hoạt động lồng ghép, tích hợp:

Đối với bậc học mầm non: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, ngoại khóa, các khái niệm cơ bản về an toàn giao thông, làm quen với các phương tiện giao thông đường thủy, đường bộ, đường sắt,… Đối với bậc Tiểu học: Giáo dục cho học sinh các nguyen tắc cơ bản khi tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Giáo dục cho các em về hiệu lệnh tín hiệu giao thông, đặc biệt giáo dục học sinh có ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao

thông. Đối với bậc Trung học: Giáo dục cho các em về biết các tình huống nguy hiểm, cách phòng tránh những tai nạn giao thông, hiệu lệnh tín hiệu giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. Tích hợp giáo dục trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trong việc giảng dạy bộ môn GCCD, trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,…

– Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các nội dung cụ thể khi nào phải đội mũ bảo hiểm, cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn, vì sao phải đội mũ bảo hiểm, quy tắc hai ngón tay vàng, hậu quả tai nạn giao thông khi không đội mũ bảo hiểm.

– Phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông quận tiếp tục duy trì tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về công tác an toàn giao thông cho học sinh.

– Đưa hành vi vi phạm Luật giao thông trong học sinh là một trong những nội quy bắt buộc của nhà trường. Nhà trường không giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe theo quy định.

– GVNV nghiêm túc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông và làm nồng cốt trong việc xây dựng, tham gia các phong trào “văn hóa giao thông”.

– Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường:  

o Hiệu trưởng nhà trường xây dựng quy chế phối hợp và ký kết liên tịch về an ninh trạt tự trường học với công an địa phương, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường; giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắt giao thông trước cổng trường trong giờ cao điểm trong năm 2018.

o Chú trọng phối hợp công an, dân quân tự vệ đảm bảo trật tự giao thồng trước cổng vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, có nội dung giữ trật tự cổng trường và lề đường xung quanh trường; yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh trường cam kết không giữ xe phân khối lớn cho hcoj sinh.

o Các trường tiếp tục tổ chức và bố trí lệch giờ vào học và tan trường để không gây ùn tắc giao thông.

o Tổ chức nhiều cổng ra cho học sinh: đi bộ, xe đạp, gắn máy, bố trí giờ ra cổng luân phiên tránh đồng loạt.

o Tiếp tục mở trường cho CMHS vào đón con em (nếu có sân rộng) hoặc hướng dẫn CMHS đậu xe trên lề đường và giãn ra hai bên cổng trường, không đậu xe hoặc dừng xe gay trước cổng trường.

o Lập rào chắn hướng học sinh tan học từ cổng trường di chuyển sát lề đường để ra về hai hướng, tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường.

2/ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018:

– Nhà trường xây dựng kế hoạch “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2018, triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện trong nhà trường.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về truyền thống vẻ vang của dân tộc, thành tựu của đất nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ triển khai thắng lợi các mục tiêu của nhiệm vụ chính trị, đảm bảo Quốc phòng – an ninh, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay.

– Tổ chức triển khai sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo anh ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh, trật tự.

– Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam trong 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

– Không để xảy ra các hoạt động gây rối, tụ tập đông người, lập hội, tuyên truyền đạo trái với quy định của pháp luật; Không để xảy ra bạo lực học đường.

Goodmorning TIS, TIN TỨC TIS , , ,
About nguyenhien

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.