Tin Tức

08/06/2018

Những đối tác giáo dục uy tín của TIS trên thế giới

 

STT Tên Trường Quốc gia Logo
1 Navitas Canada, England
2 HTMI Switzerland
3 IHTTI Switzerland
4 SHMS Switzerland
5 Edmonds Community College USA
6 South Seattle Community USA
7 North Seattle USA
8 Central Seattle USA
9 Highline College USA
10 North West USA
11 University of California USA
12 Greenwood Christian USA
13 Study Group Organisation USA
14 Squaw Valley College USA
15 Columbia College Canada
16 Bronte College Canada
17 Camiso Comunity College Canada
18 Marten apolla Preparetory School USA
19 Vancouver School Board Canada
20 Humber College Canada
21 MacEwan University Canada
22 East Los angeles Comunity College USA
23 Comunity Christian School USA
24 Hệ thống trường công lập bang South Australia Australia
25 Hệ thống trường công lập bang Queenland Autralia
26 University of New South Wales Australia
27 Hệ thống Trường Công lập bang Western Australia Australia
28 Wellington College New Zealand
29 EF Education New Zealand
30 Cambridge Institute Singapore
31 TMC Academy Singapore
32 International School Singapore Singapore  

 

TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.