Tin Tức

14/02/2019

Lịch họp Phụ huynh đầu Học kỳ 2

Lịch họp Phụ huynh đầu Học kỳ 2 (họp riêng từng Phụ huynh, 30 phút/1PH)

từ ngày 19/2 đến ngày 23/2/2019

Stt HỌ Tên Tên tiếng Anh Lớp Giờ họp Ngày họp
1 PHONG RYAN 1 8h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
2 VŨ LÊ QUỲNH HƯƠNG ANTHEA 1 9h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
3 DƯƠNG NGỌC NHƯ Ý YVONNE 1 8h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
4 NGUYỄN GIA HƯNG BEN 1 8h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
5 TRẦN NGUYỄN KHƯƠNG LINH DERICK 1 9h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
6 NGUYỄN DUY TÂM LOUIS 1 9h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
7 LÊ HUỲNH TRÍ TRISTAN 1 10h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
8 NGUYỄN NGỌC UYÊN NHI SOPHIA 1 10h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
9 TRIỆU QUANG GIA HƯNG. TONY 1 11h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
10 PHẠM NGUYỄN TRÚC LINH SELENA 1 14h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
11 PHAN MINH UYÊN NANCY 1 14h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
12 LÊ NGUYỄN THỤC VY CHERRY 1 15h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
13 PHẠM GIA KHÁNH NEWYEAR 1 15h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
14 PHẠM CÔNG THẾ AN. THEAN 1 16h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
15 BÙI BÌNH KHANG KEVIN 3 9h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
16 NGUYỄN HUỲNH NHẬT KHÔI KEN 3 10h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
17 TRẦN HOÀNG BĂNG BĂNG ELLY 3 9h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
18 TRẦN QUANG MINH. CHESTER 3 10h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
19 TRƯƠNG GIA BẢO DAVID 3 10h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
20 HOÀNG NGỌC TÂM NHƯ. SURI 3 11h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
21 LƯƠNG THẢO MI JANE 3 14h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
22 COÓNG VĂN VĂN GIOVANI 3 14h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
23 PHẠM NGỌC ẨN ANDY 3 15h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
24 NGUYỄN PHƯƠNG LINH MARRY 3 15h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
25 HỒ NGUYỄN TƯỜNG NHI JULIA 3 16h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
26 NGUYỄN LƯƠNG AN GHI MECGHI 4 14h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
27 TREVOR SANG COUTURE TREVOR 4 14h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
28 BÙI BẢO QUÂN PUTIN 4 15h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
29 BÙI SỸ DUY ANH ALEX 4 15h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
30 ĐẶNG PHÚC HIỆP STEVEN 4 16h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
31 HUỲNH GIA MỸ ANNA 5 4h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
32 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN JESSICA 5 8h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
33 DƯƠNG MINH TRIẾT TOMMY 5 8h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
34 LÊ SUHEELAN HUY SUHEELAN 5 9h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
35 NGÔ MINH CHÁNH HENRY 5 9h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
36 LÊ NGỌC VÂN ANH JOLIE 5 10h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
37 NGUYỄN MINH TRÍ FORREST 5 10h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
38 NGUYỄN MỸ TỊNH ABALONY 5 11h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
39 PHẠM HỒNG THÁI PHI SARAH 6 9h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
40 TỪ PHÚC ĐIỀN WILLIAM 6 9h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
41 VŨ MINH QUANG TONY 6 8h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
42 NGUYỄN NGỌC LAN ANH SELENA 6 9h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
43 VŨ MAI KHANH KATHY 6 9h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
44 TRẦN GIA KỲ KATHY 6 9h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
45 NGUYỄN PHƯƠNG THỊNH DANIEL 6 10h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
46 LÊ NGÔ NGỌC CHÂU PUMPKIN 6 10h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
47 VÕ ĐỖ NGUYỆT NHI BOOMI 7 8h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
48 NGUYỄN TẤN DŨNG DAVID 7 9h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
49 HOÀNG Ý VY JULIE 7 9h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
50 NGUYỄN NGỌC BẢO AN RUBY 7 10h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
51 NGÔ NGUYÊN ANH CECILIA 7 10h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
52 NGUYỄN THỊ THU NGÂN MANDY 7 11h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
53 LÊ TRÍ THÀNH ĐẠT JACK 8 8h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
54 BÙI KHÁNH LINH TIFFANY 8 8h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
55 PHẠM NGỌC NGUYÊN THẢO SOPHIA 8 3h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
56 NGUYỄN NGỌC THANH MAI JESSICA 8 3h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
57 LƯƠNG GIA KHIÊM HENRY 8 4h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
58 TRỊNH THỊ XUÂN QUYỀN RACHEL 8 3h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
59 HUỲNH GIA PHÚC BRYAN 8 3h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
60 ĐINH THUẬN NHÂN NANCY 8 4h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
61 TRẦN NGỌC BẢO QUỲNH MISA 9 8h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
62 NGUYỄN PHÚC QUỲNH PHƯƠNG AMY 9 9h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
63 NINH GIA MẪN TONY 9 9h30 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
64 NGUYỄN HỒNG PHÚC JACK 9 10h00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
65 PHẠM HỒNG KHÁNH LINH ROSE 10 8h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
66 BÙI SỸ ĐỨC MINH SIMON 10 9h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
67 TỪ PHÚC AN JOHN 10 9h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
68 TRẦN HUỲNH MINH TRÍ AXEL 10 8h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
69 NGUYỄN NGỌC GIANG SƠN LIONEL 10 8h30 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
70 NGUYỄN MINH KHANG KEVIN 10 9h00 thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019
71 BÙI TÚ NAM LUKE 11 10h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
72 TRẦN THẾ KHANG KELVIN 11 10h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
73 TRẦN NGUYỄN BẢO ANH LIZA 11 11h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
74 NGUYỄN PHÚC TAM TRƯỜNG ANDY 11 3h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
75 LƯƠNG GIA HUY JOHNNY 11 3h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
76 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN DORIAN 11 4h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
77 PHẠM VĂN GIANG STEVEN 11 9h00 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
78 NGUYỄN PHƯỚC SANG STEPHEN 11 9h30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
79 NGUYỄN NGỌC MINH PETER 11 10h00 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
80 TRẦN PHÚ QUÍ JACKSON 11 10h30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
81 LÊ VƯƠNG BẢO HÒA ELSA 11 11h00 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
82 CHÁU PHI LONG BOB 12 3h00 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
83 VÕ QUỐC MINH NHẬT NOAH 12 3h30 thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019
84 NGUYỄN HUỲNH BRADON 12 8h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
85 PHAN TÍN HIẾU JASON 12 9h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
86 LỮ YẾN THANH. TRACY 12 9h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
87 HÀ THỊ HƯƠNG TRÀ ERIN 12 10h00 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
88 NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH DANNY 12 10h30 thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019
89 HUỲNH MINH PHƯƠNG SELENA 12 7h30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
90 TRẦN MINH CHƯƠNG KEN 12 8h00 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
91 PHAN VŨ DUY NICK 12 8h30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
92 HOA TUYẾT NHI HANNAH 12 9h00 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
93 NGUYỄN CHÍ THANH JOHN 12 9h30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
94 VÕ THỊ HIẾU NGÂN LUCIA 12 10h00 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
95 ĐỖ LÊ TRUNG NGHĨA FELIX 12 10h30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
96 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI NERISSA 12 11h00 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.