Tin Tức

22/02/2019

Lịch họp Phụ huynh đầu Học kỳ 2

Lịch họp Phụ huynh đầu Học kỳ 2 (họp riêng từng Phụ huynh, 30 phút/1PH)

từ ngày 25/2 đến ngày 2/3/2019

Stt HỌ Tên Tên tiếng Anh Lớp Giờ họp Ngày họp
1 ĐỖ LÊ TUỆ THI BELLE Pre 16h00 thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019
2 ĐINH NGUYỄN TRÂM ANH ANA Pre 8h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
3 LÊ KHẢI ĐĂNG KEVIN Pre 8h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
4 NGÔ VÂN QUỲNH HALONA Pre 16h00 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
5 BÙI NGỌC TRÂN ROSIE 1 8h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
6 ĐỖ HÀ BẢO VƯƠNG KELBIN 1 8h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
7 PHẠM MINH ANH MIA 1 9h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
8 TRẦN NGUYỄN NHẬT AN STEVEN 1 8h00 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
9 NGUYỄN LƯU ĐỨC THIÊN ARI 1 8h30 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
10 ĐẶNG NGUYỄN PHƯỚC HẢI DAVID 1 9h00 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
11 NGUYỄN CẢNH TRÍ DŨNG KEVIN 1 9h30 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
12 TRƯƠNG NGUYỄN NHÃ KHANH MINA 1 10h00 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
13 TRƯƠNG GIA KIỆT KEITH 2 14h30 thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019
14 LÊ ĐẶNG DIỄM QUỲNH MARY 2 15h00 thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019
15 ĐỖ LÊ TUỆ CHI ARIEL 2 15h30 thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019
16 BÙI CHÍ HUY KEVIN 2 16h00 thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019
17 LÊ BẢO TRÂN LUCY 2 15h00 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
18 NGÔ QUỲNH NHI ALICE 2 15h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
19 NGUYỄN TRẦN AN DI ALICE 2 16h00 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
20 VŨ ANH KHANG KELVIN 2 14h00 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
21 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN CHERRY 2 14h30 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
22 VƯƠNG HẢI MY HANNAH 2 15h00 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
23 NGUYỄN GIA VIÊN MINH. MATT 2 15h30 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
24 TRẦN BẢO QUYÊN SURI 2 16h00 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
25 PHẠM GIA MẪN ROSE 2 15h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
26 PHẠM GIA MINH NICK 2 15h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
27 LAO THIÊN LẬP DAVID 2 16h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
28 MAI KỲ THIỆN KANE 3 8h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
29 ĐINH NGUYỄN TRÚC ANH NINA 3 9h00 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
30 NGÔ QUỲNH NHƯ NINA 3 15h00 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
31 VŨ ĐÌNH CHÍ JOHNSON 3 9h00 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
32 PHẠM GIA MINH ASHTON 3 8h30 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
33 THY KHANH HOANG KATHY 3 10h30 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
34 ĐINH NGUYỄN QUỲNH ANH LINA 4 8h00 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
35 NGUYỄN VIỆT HẰNG AMIE 4 8h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
36 PHAN SALLY SALLY 4 10h00 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
37 NGUYỄN THU NGUYỄN SOFIA 4 10h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
38 NGUYỄN NHẤT MINH MICHAEL 4 14h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
39 NGUYỄN PHÚ GIA AN GALVIN 4 14h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
40 ĐẶNG THANH TOÀN ALI 5 15h00 thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019
41 LÊ ĐẶNG NHƯ QUỲNH HELENA 5 15h30 thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019
42 NGUYỄN BẢO THY TRACY 5 16h00 thứ Hai, ngày 25 tháng 2 năm 2019
43 LÊ CÁT TƯỜNG ALYSSA 5 14h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
44 NGUYỄN TRẦN TẤN MINH ALBERT 5 15h00 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
45 PHẠM THỤY VÂN KHÁNH ASHLEY 5 8h00 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
46 VŨ XUÂN AN THERESA 5 10h00 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
47 HOÀNG THANH NGỌC KITTY 6 10h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
48 NGUYỄN HOÀNG MINH TOM 6 14h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
49 NGUYỄN TRẦN BAN MAI SOPHIE 7 15h30 thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019
50 BÙI NGỌC THY ANGEL 7 8h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
51 NGUYỄN KHÁNH DUYÊN JENNIFER 7 14h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
52 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI MIRA 7 14h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
53 VŨ XUÂN ANH. ANNA 7 8h00 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
54 CAO MINH HIẾU PAKI 7 9h30 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
55 JI HYEON TAE RYAN 7 10h00 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
56 NGUYỄN ĐÌNH KHANG BEN 7 10h30 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
57 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ NATASHA 7 11h00 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
58 ĐỖ THÀNH BẢO THIÊN CHISTIANA 9 9h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
59 VÕ TUẤN KIỆT ALEC 9 9h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
60 TRƯƠNG THIÊN KIM KRISTIE 9 10h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
61 HOÀNG THANH TRÚC ABEBI 9 11h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
62 PHAN NGUYỄN THÀNH TÀI JUSTIN 9 14h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
63 TRƯƠNG NGUYỄN BẢO KHANH DAVID 9 10h30 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
64 VŨ ĐÌNH ÂN CLINTON 9 11h00 thứ Năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019
65 TRẦN CHẤN HƯNG TOM 9 10h00 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
66 NGUYỄN PHƯƠNG ANH SUZIE 9 10h30 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
67 NGUYỄN QUỲNH LAM LAURA 9 11h00 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
68 VÕ NGỌC ANH THƯ ANNA 10 10h00 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
69 TRƯƠNG QUỐC ĐẠI TONY 10 10h30 thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019
70 ĐINH PHÚC NGUYÊN LUCAS 10 9h30 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
71 PHẠM THỊ MAI THẢO THEA 10 10h00 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
72 LÝ DIỆU VY LISA 10 10h30 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
73 HUỲNH NHẬT LINH ÐAN JENNIFER 10 11h00 thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019
74 LÊ TRẦN NHẬT TIẾN JUSTIN 10 8h30 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
75 PHẠM XUÂN HỒNG PINKY 10 9h00 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
76 VƯƠNG QUỐC HUY JOYCE 10 9h30 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
77 NGUYỄN HUỲNH NGUYỆT EIRA 10 10h00 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
78 VŨ LÊ YẾN NHƯ ZOEY 10 10h30 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
79 VÕ QUANG MINH BECKHAM 10 11h00 thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019
TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.