Tin Tức

14/01/2018

Lịch họp phụ huynh đầu HKII (họp riêng từng Phụ huynh) từ ngày 15/1-21/1/2018

LỊCH HỌP PHỤ HUYNH THỨ 2, NGÀY 15/01/2018

Stt HỌ Tên Tên tiếng Anh Lớp Giờ họp Ngày họp
1 DƯƠNG NGỌC NHƯ Ý YVONNE Pre 14h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
2 PHAN BRIAN BRIAN Pre 14h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
3 BÙI NGỌC TRÂN ROSIE Pre 15h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
4 ĐỖ LÊ TUỆ THI BELLE Pre 16h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
5 ĐỖ LÊ TUỆ CHI ARIEL 1 16h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
6 PHAN SALLY SALLY 3 14h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
7 NGUYỄN NHẤT MINH MICHAEL 3 14h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
8 HUỲNH GIA MỸ ANNA 4 14h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
9 DƯƠNG MINH TRIẾT TOMMY 4 14h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
10 HOÀNG THANH NGỌC KITTY 5 15h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
11 PHẠM HỒNG THÁI PHI SARAH 5 16h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
12 NGUYỄN KHÁNH DUYÊN JENNIFER 6 15h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
13 BÙI NGỌC THY ANGEL 6 15h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
14 HOÀNG THANH TRÚC ABEBI 8 16h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
15 HUỲNH GIA PHÚC BRYAN 7 15h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
16 PHẠM HỒNG KHÁNH LINH ROSE 9 15h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
17 NGUYỄN NGỌC QUÍ KRISTINA 10 9h00 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018
18 HUỲNH GIA MY JASMINE 10 14h30 thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018

LỊCH HỌP PHỤ HUYNH THỨ 3, NGÀY 16/1/2018

Stt HỌ Tên Tên tiếng Anh Lớp Giờ họp Ngày họp
1 NGÔ VÂN QUỲNH HALONA Pre 14h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
2 NGUYỄN VŨ TƯỜNG VY ALYSSA Pre 15h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
3 ĐINH NGUYỄN TRÂM ANH ANA Pre 15h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
4 NGUYỄN GIA VIÊN MINH.. MATT 1 14h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
5 NGUYỄN TRẦN AN DI ALICE 1 14h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
6 NGÔ QUỲNH NHI ALICE 1 15h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
7 VƯƠNG HẢI MY HANNAH 1 15h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
8 NGUYỄN HUỲNH MINH TOMMY 1 16h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
9 TRẦN HOÀNG PHÚC TONY 1 16h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
10 NGÔ QUỲNH NHƯ NINA 2 15h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
11 ĐINH NGUYỄN TRÚC ANH NINA 2 16h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
12 NGUYỄN TRẦN TẤN MINH ALBERT 4 14h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
13 NGUYỄN TRẦN BAN MAI SOPHIE 6 15h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
14 NGUYỄN HUỲNH MINH TUẤN TIMMY 9 15h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
15 TRẦN HOÀNG BÁCH KEVIN 7 16h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
16 ĐINH THUẬN NHÂN NANCY 7 16h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
17 TRẦN PHÚ QUÍ. JACKSON 10 8h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
18 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN. DORIAN 10 9h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
19 VÕ LÂM HOÀNG YẾN LIZ 10 9h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
20 NGUYỄN TRẦN NGUYÊN CODY 10 10h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
21 PHAN LONG VICTORY 10 10h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
22 LÊ VƯƠNG BẢO HÒA ELSA 10 11h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
23 NGUYỄN THỊ HẰNG HELENA 12 14h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018
24 VÕ CÔNG HIẾU LUCKY 12 14h30 thứ Ba, ngày 16 tháng 1 năm 2018

LỊCH HỌP PHỤ HUYNH THỨ 4, NGÀY 17/1/2018

Stt HỌ Tên Tên tiếng Anh Lớp Giờ họp Ngày họp
1 COÓNG VĂN VĂN GIOVANI 2 14h00 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
2 THY KHANH HOANG KATHY 2 14h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
3 NGUYỄN LƯƠNG AN GHI MECGHI 3 15h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
4 BÙI BẢO QUÂN PUTIN 3 16h00 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
5 NGUYỄN VIỆT HẰNG AMIE 3 16h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
6 LÊ CÁT TƯỜNG ALYSSA 4 15h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
7 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN JESSICA 4 16h00 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
8 NGUYỄN MINH TRÍ FORREST 4 16h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
9 VŨ MAI KHANH KATHY 5 14h00 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
10 LÊ NGÔ NGỌC CHÂU PUMPKIN 5 14h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
11 NGUYỄN HOÀNG MINH. TOM 5 15h00 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
12 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI MIRA 6 14h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018
13 NGUYỄN NGỌC GIANG SƠN LIONEL 9 15h30 thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018

LỊCH HỌP PHỤ HUYNH THỨ 5, NGÀY 18/1/2018

Stt HỌ Tên Tên tiếng Anh Lớp Giờ họp Ngày họp
1 NGUYỄN GIA KỲ FYNN Pre 8h30 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
2 BÙI NGUYỄN ĐỨC AN. DANIEL Pre 15h30 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
3 LÊ KHẢI ĐĂNG KEVIN Pre 16h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
4 NGUYỄN LÊ HỮU TRÍ JONATHAN 1 8h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
5 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN CHERRY 1 8h30 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
6 HUỲNH KHẢ MINH. MASON 1 9h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
7 BÙI CHÍ HUY KEVIN 1 9h30 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
8 VŨ ANH KHANG KELVIN 1 10h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
9 NGUYỄN THẾ QUÂN STEVEN 2 9h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
10 PHẠM GIA MINH ASHTON 2 9h30 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
11 VŨ ĐÌNH CHÍ JOHNSON 2 10h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
12 NGUYỄN MỸ TỊNH ABALONY 4 8h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
13 NGUYỄN THẾ KHANG ALEX 4 8h30 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
14 PHẠM THỤY VÂN KHÁNH ASHLEY 4 9h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
15 VŨ XUÂN AN THERESA 4 9h30 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
16 VŨ XUÂN ANH. ANNA 6 10h30 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
17 VŨ ĐÌNH ÂN CLINTON 8 11h00 thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018

LỊCH HỌP PHỤ HUYNH THỨ 6, NGÀY 19/1/2018

Stt HỌ Tên Tên tiếng Anh Lớp Giờ họp Ngày họp
1 LAO THIÊN LẬP DAVID 1 15h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
2 TRẦN BẢO QUYÊN SURI 1 16h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
3 PHẠM NGỌC ẨN ANDY 2 14h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
4 LƯƠNG THẢO MI JANE 2 14h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
5 TRẦN QUANG MINH. CHESTER 2 15h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
6 HỒ NGUYỄN TƯỜNG NHI JULIA 2 15h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
7 TREVOR SANG COUTURE TREVOR 3 14h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
8 ĐẶNG PHÚC HIỆP STEVEN 3 15h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
9 BÙI SỸ DUY ANH ALEX 3 15h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
10 NGUYỄN THU NGUYỄN SOFIA 3 16h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
11 NINH GIA MẪN TONY 8 8h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
12 NGUYỄN HỒNG PHÚC JACK 8 9h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
13 NGUYỄN PHÚC QUỲNH PHƯƠNG AMY 8 8h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
14 TRẦN NGỌC BẢO QUỲNH MISA 8 9h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
15 ĐỖ THÀNH BẢO THIÊN CHISTIANA 8 10h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
16 TRƯƠNG PHÚC VỊNH TÂM ANGELA 8 10h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
17 NGÔ NGUYÊN ANH CECILIA 6 11h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
18 HOÀNG KIM QUỲNH ANH LENA 9 10h30 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018
19 ANNIE RICHARDSON ANNIE ANNIE 9 11h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018

LỊCH HỌP PHỤ HUYNH THỨ 7, NGÀY 20/1/2018

Stt HỌ Tên Tên tiếng Anh Lớp Giờ họp Ngày họp
1 LÊ TRẦN NHẬT TIẾN JUSTIN 9 9h00 thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018
2 BÙI AN BÌNH BRYAN 9 9h30 thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018
3 BÙI BÌNH MINH MICHAEL 9 10h00 thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018
4 PHAN VŨ DUY NICK 11 8h30 thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018
5 VÕ THỊ HIẾU NGÂN LUCIA 11 9h00 thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018
6 TRỊNH THANH LÂM LOGAN 11 9h30 thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018
7 HUỲNH MINH PHƯƠNG SELENA 11 10h00 thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018
TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.