KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Trường Saint Thomas More (STM) đã chính thức trở thành đối tác của trường Quốc Tế TIS trong việc kết hợp triển khai chương trình Tú Tài Mỹ tại Việt Nam. Chương trình đã đạt các kiểm định chất lượng giáo dục chuẩn Hoa Kỳ gồm:

  • Bộ giáo dục của Tiểu bang Connecticut – CSDE.

  • Kiểm định Vùng của Bộ giáo dục vùng New England.

  • NEASC: Hiệp hội các trường Đại học – Cao đẳng New England.

  • CAIS & NAIS: Hiệp hội các trường tư thục quốc gia.

Cụ thể:

  • CSDE: Bộ Giáo dục Bang Connecticut được chính quyền bang Connecticut ở Hoa Kỳ quản lý. Trụ sở tại 450 Đại lộ Columbus ở Hartford; dưới sự giám sát của Hội đồng Giáo dục Bang Connecticut, giám sát giáo dục công trong bang, phân bổ ngân sách cho 166 khu học chánh của bang và điều hành Hệ thống Trường Trung học Kỹ thuật Connecticut.

  • NEASC: Hiệp hội các trường học và cao đẳng New England, là hiệp hội kiểm định khu vực của Hoa Kỳ cung cấp kiểm định giáo dục. NEASC phục vụ hơn 1500 trường công lập, độc lập và các tổ chức kỹ thuật/nghề nghiệp ở sáu tiểu bang New England (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island và Vermont), Hoa Kỳ, cùng với các trường quốc tế tại hơn 85 quốc gia trên toàn thế giới. Trụ sở chính ở Burlington, Massachusetts.

  • CAIS & NAIS: Hiệp hội các trường độc lập quốc gia (NAIS) là một tổ chức thành viên có trụ sở tại Hoa Kỳ dành cho các trường tư thục, phi lợi nhuận, K-12. Được thành lập vào năm 1962, NAIS đại diện cho các trường và hiệp hội độc lập tại Hoa Kỳ, bao gồm các trường bán trú, nội trú; trường tiểu học, trung học cơ sở; các trường nam sinh, nữ sinh và đồng giáo dục. NAIS cũng có các thành viên liên kết quốc tế.

Với những kiểm định chất lượng được quốc tế công nhận, lộ trình học tập tại TIS ngày càng rộng mở, mang đến cho học sinh chương trình học uy tín và có giá trị toàn cầu.