Tin Tức

06/12/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra HKI năm học 2019 – 2020

          KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra HKI năm học 2019 – 2020

Kính gửiToàn thể giáo viên, nhân viên Trường phổ thông Quốc tế.

Căn cứ công văn số 4221/GDĐT-TrH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về hướng dẫn kiểm tra học kì I cấp THPT năm học 2019-2020 và công văn số 644 /PGDĐT-PT  ngày 22 tháng 11 năm 2019 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận về hướng dẫn kiểm tra học kì 1 cấp THCS năm học 2019-2020, trường TiH, THCS và THPT Quốc Tế lên kế hoạch  tổ chức kiểm tra HKI năm học 2019-2020 như sau:

1.TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ.

Thực hiện theo kế hoạch của tổ NN, Khối Trung học: các môn kỹ năng tiếng Anh kiểm tra trong thời gian (Từ 25/11/2019 đến 07/12/2019); môn Math. GV ra đề gửi về PGV để xếp lịch kiểm tra trong tuần  từ 02/12/2019 đến 07/12/2019. GVBM dạy tiếng Anh Quốc tế  báo cáo kết quả học tập hạn chót ngày 10/12/2019.

Đối với khối Tiểu học: Kiểm tra  trước ngày 14/12/2019.

2.CHƯƠNG TRÌNH BỘ GD&ĐT.

2.1 KHỐI TIỂU HỌC:

Thực hiện theo kế hoạch  của bậc Tiểu học theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo: Kiểm tra trong 2 tuần 17 và 18 (( từ ngày 16/12/2019  đến 27/12/2019). Lịch chi tiết sẽ được thông báo đến Quý Thầy Cô vào cuối tuần này theo Lịch chung của Phòng Giáo dục.

2.2 KHỐI THCS

 1. Ra đề và tổ chức kiểm tra

Lóp 6,7: Phòng GD-ĐT ra đề chung 8 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và GDCD.

Lóp 8,9: Phòng GD-ĐT ra đề chung 9 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và GDCD.

 1. Thòi gian kiêm tra

Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 21/12/2019.

 1. Thòi gian làm bài các môn (không tính thời gian phát đề và dò đề)
 • Ngữ Văn và Toán: 90 phút;
 • Tiếng Anh: 60 phút;
 • Các môn còn lại: 45 phút.
 1. Hình thức đề kiếm tra
  • Đề kiếm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.
  • Riêng đối với môn ngoại ngữ, thực hiện như sau:

Các khối lớp 6, 7, 8, 9: Riêng môn ngoại ngữ có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. Đề kiếm tra môn Tiếng Anh có phần nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc), phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, phần tự luận (điên từ, dạng thức từ, viết lại câu…) chiếm 40%. Đề thi gồm có các phần sau: Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6-9 phút, đoạn nghe khoảng 2-3 phút, lặp lại 3 lân); Từ vựng: trăc nghiệm; Ngữ pháp: trăc nghiệm; Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false); Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

* Lưu ý:

– Phạm vi kiến thức ra đề kiểm tra: Từ đầu học kỳ I đến hết tuần 14 (Từ 19/8/2019 đến hết ngày 23/1 1/2019)

– Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.

 • Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.
 • Học sinh từng khối lớp 6, 7, 8, 9 khi làm bài kiểm tra học kỳ được sử dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlas của khối lớp đó.
 • Bài kiểm tra của học sinh phải được đánh mật mã và cắt phách đúng quy định.
 1. Lịch kiểm tra

5.1 Lịch kiểm tra các môn do Phòng GD-ĐT ra đề chung (Môn-Thời điểm tính giờ làm bài)

Ngày kiểm tra Buổi Môn Thời lượng Gi kiểm tra
Th hai

9.12.2019

Sáng Địa 9 45 phút 7 giờ 30
Sáng GDCD9 45 phút 9 giờ 00
Chiều Địa 8 45 phút 13 giờ 30
Chiều GDCD8 45 phút 15 giờ 00
Thứ ba

10.12.2019

Sáng Địa 7 45 phút 7 giờ 30
Sáng GDCD7 45 phút 9 giờ 00
Chiều Địa 6 45 phút 13 giờ 30
Chiều GDCD6 45 phút 15 giờ 00
Thứ tư

11.12.2019

Sáng Ngữ Văn 9 90 phút 7 giờ 30
Sáng Lý 9 45 phút 9 giờ 45
Chiều Ngữ Văn 8 90 phút 13 giờ 30
Chiều Lý 8 45 phút 15 giờ 45
Thứ năm

12.12.2019

Sáng Ngữ Văn 7 90 phút 7 giờ 30
Sáng Lý 7 45 phút 9 giờ 45
Chiều Ngữ Văn 6 90 phút 13 giờ 30
Chiều Lý 6 45 phút 15 giờ 45
Thứ sáu

13.12.2019

Sáng Toán 9 90 phút 7 giờ 30
Sáng Tiếng Anh 9 60 phút 9 giờ 45
Chiều Toán 8 90 phút 13 giờ 30
Chiều Tiếng Anh 8 60 phút 15 giờ 45
Thứ hai

16.12.2019

Sáng Toán 7 90 phút 7 giờ 30
Sáng Tiếng Anh 7 60 phút 9 giờ 45
Chiều Toán 6 90 phút 13 giờ 30
Chiều Tiếng Anh 6 60 phút 15 giờ 45
Thú ba

17.12.2019

Sáng Lịch sử 9 45 phút 7 giờ 30
Sáng Hóa 9 45 phút 9. giờ 00
Chiều Lịch sử 8 45 phút 13 giờ 30
Chiều Hóa 8 45 phút 15 giờ 00
Thứ tư

18.12.2019

Sáng Sử 7 45 phút 7 giờ 30
Sáng Sinh học 7 45 phút 9 giờ 00
Chiều Sử 6 45 phút 13 giờ 30
Chiều Sinh học 6 45 phút 15 giờ 00
Thứ năm

19/12/2019

Sáng Sinh học 9 45 phút 7 giờ 30
Chiều Sinh học 8 45 phút 13 giờ 30
 • Lịch kiếm tra các môn do trường ra đề:

Thực hiện trong khung thời gian từ 9/12 đến 21/12/2019. Lịch kiếm tra này được nộp Tổ Phổ thông chậm nhất 03/12/2019.

 1. Nộp đề và đáp án đề nghị các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và GDCD (Khối 6,7,8,9), Hoá học (Khối 8,9).

Giáo viên được phân công dạy khối nào chịu trách nhiệm ra đề khối đó và nộp đề + đáp án theo quy định.

Cách nộp:

– Không nộp đề in trên giấy, chỉ nộp tập tin theo cách sau:

Tập tin đề và đáp án đề nghị (gồm đề và đáp án để chung trong 1 tập tin – dùng MS Word, Font: Times New Roman, Size: 14) được gửi đến các địa chỉ email  của trường: dethi@tis.edu.vn và các địa  chuyên viên phòng giáo dục theo các môn như sau:

Môn Địa chỉ email Thời điểm gửi
Ngừ Văn, Lịch Sử ngothanhbao6Tgmail.com

nm2813@yahoo.com

chậm nhất ngày thứ bảy 30/11/2019.
Tiếng Anh ngocpnb.0106@gmail.com ngothanhbao@gmail.com
Hoá học huongsd@gmail.com ngothanhbao@gmail.com
Vật Lý hssvphunhuan@gmail.com ngothanhbao@gmai 1. com
Sinh học ninhthuy02@gmail.com

ngothanhbao@gmail.com

Toán

Giáo dục công dân

ngothanhbao@gmail.com
Địa lý dinhquangtranphuc@gmail.com

ngothanhbao@gmail.com

 1. 7. Nhận đề do Phòng GD-ĐT ra đề chung

Nhận từng ngày vào lúc 6g30 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng phân công 02 nguời cùng đi nhận đê, trong đó có 01 người là thành viên của Ban Giám Hiệu

 1. Mở bì đựng đề do Phòng GD-ĐT ra đề chung và do trường ra đề

            Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công trực tiếp mở bì đựng đề kiểm tra trước thời điểm tính giờ làm bài không quá 30 phút. Phải thực hiện đúng thủ tục mở bì đựng đề kiểm tra, các biên bản được lưu lâu dài tại trường.

 1. KHỐI THPT.
 2. Tổ chức kiểm tra:

Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho 9 môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí,Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán,Vật lí, Hoá học, Sinh học.

–  Các môn học còn lại, Giáo viên có thể tổ chức kiểm tra tại lớp theo TKB giảng dạy.

 1. Khung thời gian kiểm tra

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 21/12/2019

3.   Thời gian làm bài kiểm tra

* Lớp 10, 11:

 • Toán, Ngữ văn: 90 phút;
 • Ngoại ngữ: 60 phút;
 • Các môn còn lại: 45 phút.

* Lớp 12:

 • Ngữ văn: 120 phút;
 • Toán: 90 phút;
 • Ngoại ngữ: 60 phút;
 • Các môn còn lại: 50 phút.

4.                  Hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra chung của nhà trường

 • Đảm bảo hình thức, nội dung kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học; đảm bảo phù hợp giữa thời gian làm bài và nội dung kiểm tra, … Đối với lớp 12, Không được sử dụng kì kiểm tra học kì vào mục đích luyện tập cho học sinh thi THPT Quốc gia.

Trường chỉ thực hiện theo chương trình chuẩn nên  các bộ môn chỉ biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp.

4.1. Môn Tiếng Anh:

Các khối lớp 10 và 11: có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh có phần nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc), phần trắc nghiệm khách quan chiếm 60%, phần tự luận (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu…) chiếm 40%. Đề thi gồm có các phần sau: Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần); Từ vựng: trắc nghiệm; Ngữ pháp: trắc nghiệm; Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false); Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

Khối 12: một đề kiểm tra chung cho toàn trường gồm cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu).

Ngữ liệu ra đề không giới hạn trong sách giáo khoa. Đề kiểm tra đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng với độ khó theo lộ trình tiếng Anh 12 năm.

4.2. Các môn còn lại khối 10 và 11.

Kiểm tra theo hình thức tự luận.

4.3. Các môn còn lại khối 12.

 1. Môn Ngữ văn: một đề kiểm tra theo hình thức tự luận chung cho toàn trường.
 2. b. Môn Toán: một đề kiểm tra chung cho toàn trường theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn kết hợp với tự luận theo nội dung chung của chương trình chuẩn và nâng cao, thực hiện theo phương án sau:

Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (18 câu) và 40% phân hoá (12 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 60 phút. Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 30 phút. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

 1. Các môn kiểm tra chung còn lại của trường: Vật lí, Hoá học , Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân: theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thực hiện theo phương án sau:

Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan độc lập với tự luận, gồm hai phần. Phần 1 gồm 24 câu trắc nghiệm khách quan chiếm 60% tổng điểm bài kiểm tra, có 60% cơ bản (14 hoặc 15 câu) và 40% phân hoá (10 hoặc 9 câu), mức độ phân hoá tuỳ theo trình độ chung của học sinh trong nhà trường, thực hiện trong thời gian 30 phút. Phần 2 gồm một số câu hỏi tự luận ngắn độc lập với phần 1, thực hiện trong thời gian 20 phút. Học sinh làm bài kiểm tra thành hai giai đoạn riêng biệt: nộp phiếu trả lời trắc nghiệm khi hết thời gian dành cho phần 1 rồi mới nhận đề và làm tiếp phần kiểm tra tự luận.

 1. Một số yêu cầu khi thực hiện

Nhà trường  xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập các hội đồng: ra đề, sao in, hội đồng coi, hội đồng chấm, quy trình chấm thi, nhập điểm lên điểm và lịch kiểm tra học kỳ của đơn vị về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 29/11/2019. Thể thức báo cáo theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục Trung học. (https://forms.gle/QXL6y7HvCo9DvhcL9)

 • Nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ theo đúng quy chế tổ chức kiểm tra học tập, rèn luyện của học sinh do nhà trường đã ban hành vào đầu năm học.
 • Không bố trí kiểm tra quá 2 môn/ngày/khối. Không thực hiện kiểm tra theo tổ hợp như thi THPT Quốc gia.
 • Không phân công giáo viên có con, em đang học tại trường thực hiện các khâu ra đề, coi thi và chấm thi.
 • Học sinh khối lớp nào khi làm bài kiểm tra học kỳ được sử dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlat của khối lớp đó.
 1. Lịch kiểm tra:

 

Ngày kiểm tra Môn thi Lớp Buổi Thời gian Thời lượng

 

 

Thứ Hai

09.12.2019

Ngữ Văn 12 Chiều 13:45 – 15:45 120 phút

Thứ ba 10.12.2019

Sinh Học

11

Sáng

7:30 – 8:15 45 phút
GDCD 9:00 – 9:45 45 phút
Sinh Học

10

Chiều

13:45 – 14:30 45 phút
GDCD 15:00 – 15:45 45 phút
Thứ tư 11.12.2019 Sinh Học

12

Sáng

7:30 – 8:20 50 phút
GDCD 9:00 – 9:50 50 phút

Thứ năm 12.12.2019

Toán

11

Sáng

7:30 – 9:00 90 phút
Tiếng Anh 9:45 – 10:45 60 phút
Toán

10

Chiều

13:45 – 15:15 90 phút
Tiếng Anh 15:45 – 16:45 60 phút
Thứ bảy 14.12.2019 Ngữ Văn 11 Sáng 7:30 – 9:00 90 phút
Ngữ Văn 10 Sáng 9:30 – 11:00 90 phút
Thứ Hai 16.12.2019 Toán

12

Chiều

13:45 – 15:15 90 phút
Tiếng Anh 15:45 – 16:45 60 phút

Thứ ba 17.12.2019

Địa Lý

11

Sáng

7:30 – 8:15 45 phút
Lịch Sử 9:00 – 9:45 45 phút
Địa Lý

10

Chiều

13:45 – 14:30 45 phút
Lịch Sử 15:00 – 15:45 45 phút
Thứ tư 18.12.2019 Địa Lý

12

Sáng

7:30 – 8:20 50 phút
Lịch Sử 9:00 – 9:50 50 phút

Thứ năm 19.12.2019

Vật Lý

11

Sáng

7:30 – 8:15 45 phút
Hóa Học 9:00 – 9:45 45 phút
Vật Lý

10

Chiều

13:45 – 14:30 45 phút
Hóa Học 15:00 – 15:45 45 phút

Thứ sáu 20.12.2019

Vật Lý

12

Sáng

7:30 – 8:20 50 phút
Hóa Học 9:00 – 9:50 50 phút
 1. Nộp đề và đáp án.

Đối với các môn do trường tổ chức kiểm tra: 9 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí,Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán,Vật lí, Hoá học, Sinh học.

GVBM được phân công ra đề gửi  đề, đáp án và ma trận đề về trường Hạn chót ngày thứ Hai, 02/12/2019.

Địa chỉ gửi đề: yêu cầu gửi đúng theo địa chỉ như sau: dethi@tis.edu.vn
Với môn tiếng Anh gửi thêm địa chỉ:  tiseng@tis.edu.vn

 • MỘT SỐ LƯU Ý CHUNG:

– Phạm vi kiến thức ra đề kiểm tra bậc Trung học: Từ đầu học kỳ I đến hết tuần 14 (Từ 19/8/2019 đến hết ngày 23/11/2019)

– Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.

 • Các tổ chuyên môn và GV ra đề cần xây dựng ma trận kiến thức và kỹ năng với 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao); xây dựng nội dung đề kiểm tra bao quát, thực tiễn, tiếp cận đánh giá năng lực học sinh. tăng dần các dạng câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.
 • Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.
 • Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.
 • Cấu trúc đề kiểm tra phải đảm bảo đánh giá đúng và phân hóa năng lực học sinh.
 • Học sinh khối lớp nào khi làm bài kiểm tra học kỳ được sử dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlat của khối lớp đó.
 • Bài kiểm tra của học sinh phải được đánh mật mã và cắt phách đúng quy định.
 • Các giáo viên bộ môn cần hướng dẫn học sinh ôn tập tốt trước khi kiểm tra và đảm bảo hoàn tất chương trình, hoàn tất đầy đủ các cột điểm của học kì 1 đúng theo biên chế năm học; không cắt, xén, dồn, nén chương trình. Quá trình kiểm tra học kỳ I cần được thực hiện nghiêm túc, tránh gây căng thẳng cho học sinh.
 • Sau khi có kết quả Kiểm tra, GVBM cần hoàn tất điểm và nhập dữ liệu điểm học kỳ I vào phần mềm quản lý điểm  C3 theo quy định  chậm nhất thứ Ba  24/12/2019 để nhà trường xét duyệt kết quả HKI và thực hiện Sơ kết HKI đúng thời gian quy định.
 • Các môn còn lại như: GDQP, Công nghệ, Mỹ thuật, Nhạc, Thể dục, Tin học thuộc chương trình BGD từ khối lớp 6 –12 (giáo viên tự ra đề và kiểm tra theo TKB). Thời gian kiểm tra mỗi bộ môn 45 phút. Sau đó tổng hợp kết quả và gửi về các phòng ban theo Form-Form hạn chót ngày 24/12/2019.

 

                                                           HIỆU TRƯỞNG          

 

 

                                                                                        

 

TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.