Tin Tức

16/11/2015

Kế hoạch tổ chức kiểm tra HKI năm học 2015-2016

Căn cứ công văn số 3530/GDĐT-TrH ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM về hướng dẫn kiểm tra học kì I cấp THPT năm học 2015-2016 và công văn số 574/PGDĐT-PT  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận ngày 10 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn kiểm tra học kì 1 cấp THCS năm học 2015-2016, trường Phổ thông Quốc tế  lên kế hoạch  tổ chức kiểm tra HKI năm học 2015-2016 như sau:

A.CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ.

Thực hiện theo kế hoạch của tổ Ngoại ngữ, các môn kỹ năng tiếng Anh kiểm tra từ 23/11/2015 đến 28/11/2015; các môn Toán và KHTN GV ra đề gửi về PGV để xếp lịch kiểm tra trong tuần từ 30/11/2015 đến 05/12/2015.

B.CHƯƠNG TRÌNH BỘ GD&ĐT.

I.            KHỐI TIỂU HỌC: (Thực hiện theo kế hoạch riêng của bậc Tiểu học theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo).

II.           KHỐI THCS:

1.Ra đề và tổ chức kiểm tra:

Lớp 6,7: Phòng GD-ĐT ra đề chung 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (kiểm tra viết), Vật lý.

Lớp 8: Phòng GD-ĐT ra đề chung 5 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (kiểm tra viết), Vật lý, Hóa học.

Lớp 9: Phòng GD-ĐT ra đề chung 8 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh (kiểm tra viết).

Tiếng Anh (kiểm tra nghe) và các môn còn lại do nhà trường chịu trách nhiệm ra đề. Ngoài 8 môn trên, GVBM chủ động tổ chức kiểm tra theo TKB tại lớp học.

2.Thời gian kiểm tra:

Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 19/12/2015. Riêng kiểm tra nghe môn tiếng Anh, Tổ Ngoại ngữ có thể tổ chức kiểm tra từ đầu tháng 12/2015.

3.Thời gian làm bài các môn (không tính thời gian phát đề và dò đề):

– Ngữ Văn và Toán: 90 phút

– Tiếng Anh: 60 phút (kiểm tra nghe: 2 điểm, 15 phút; kiểm tra viết: 8 điểm, 45 phút) – không tính thời gian chuẩn bị thiết bị cho kiểm tra nghe.

– Các môn còn lại: 45 phút

4.Phạm vi kiến thức ra đề kiểm tra

Đến hết tuần 16 (theo PPCT của BGD-ĐT)  

5.Hình thức đề kiểm tra:

5.1. Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

5.2. Riêng đối với  môn tiếng Anh  thực hiện như sau:

Đề kiểm tra có 70% trắc nghiệm khách quan, 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc). Đề kiểm tra gồm có các phần sau:

Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần);

– Từ vựng: trắc nghiệm;

– Ngữ pháp: trắc nghiệm;

Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false);

Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

6.Lịch kiểm tra các môn do Phòng GD-ĐT ra đề chung

(Môn-Thời điểm tính giờ làm bài)

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ kiểm tra

Thứ ba

08.12.2015

Sáng

Ngữ Văn 9

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Vật Lý 9

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Sáng

Ngữ Văn 7

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Vật Lý 7

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Chiều

Ngữ Văn 6

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Chiều

Vật Lý 6

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Chiều

Ngữ Văn 8

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Chiều

Vật Lý 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Thứ năm

10.12.2015

Sáng

Toán 9

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Tiếng Anh  9

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Sáng

Toán 7

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Tiếng Anh 7

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Chiều

Toán 6

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh 6

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Chiều

Toán 8

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Thứ ba 15.12.2015

Sáng

Lịch Sử 9

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Sinh học 9

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Sáng

Hoá học  8

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Thứ năm

17.12.2015

Sáng

Địa lý  9

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Hoá học  9

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

III.       KHỐI THPT:

1. Tổ chức kiểm tra

 Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

Các môn học còn lại, GVBM chủ động  tổ chức kiểm tra tại lớp theo TKB

2. Hình thức đề kiểm tra

Môn Tiếng Anh: biên soạn một đề kiểm tra chung cho từng khối lớp.

– Khối 12: mỗi bộ môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối.

– Khối 10 và 11: Toàn trường giảng dạy theo một chương trình chuẩn nên GVBM biên soạn một đề kiểm tra chung theo chương trình chuẩn cho toàn khối theo chương trình chuẩn.

Lưu ý: Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

– Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

2.1. Đi với lớp 12:

– Các bộ môn biên soạn đề Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Đề Tiếng Anh gồm 50 câu; mỗi đề Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 40 câu.

– Các môn kiểm tra chung còn lại của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

2.2. Đối với lớp 10, 11:

Các môn kiểm tra theo đề chung của trường, đề ra theo hình thức tự luận.

2.3. Đi với môn Ngoại ngữ:

* Đề kiểm tra môn Tiếng Anh (lớp 10 và 11) gồm có:

– Nghe: nghe băng hoặc đĩa từ 6 – 9 phút, đoạn nghe 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần (các dạng true-false hoặc Box checking / trắc nghiệm MCQ);

– Từ vựng: Word forms;

– Ngữ pháp + giới từ : trắc nghiệm MCQ / điền khuyết;

– Đọc hiểu: True/False hoặc MCQ;

– Viết: viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.

3. Thời gian làm bài

* Lớp 10, 11:

– Toán, Ngữ văn:                                             90 phút;

– Tiếng Anh:                                                    60 phút;

– Các môn còn lại:                                           45 phút.

* Lớp 12:

– Toán, Ngữ văn:                                             120 phút;

– Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học:        60 phút;

– Các môn còn lại:                                           45 phút.

4. Thời gian kiểm tra: từ ngày 07/12/2015 đến ngày 19/12/2015.

IV.   MỘT SỐ LƯU Ý CHUNG:

  • Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.
  • Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỷ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.
  • Giáo viên bộ môn cần hướng dẫn học sinh ôn tập tốt trước khi kiểm tra và đảm bảo hoàn tất chương trình, hoàn tất đầy đủ các cột điểm của học kì 1 đúng theo biên chế năm học; không cắt, xén, dồn, nén chương trình. Quá trình kiểm tra học kỳ 1 cần được thực hiện nghiêm túc, tránh gây căng thẳng cho học sinh.
  • Sau khi có kết quả Kiểm tra GVBM cần hoàn tất điểm và gửi báo cáo điểm đợt 3 (điểm và nhận xét HKI) về Phòng giáo vụ, Ban IT và GVQN đúng thời gian: chậm nhất thứ Bảy 19/12/2015 để nhà trường xét duyệt kết quả HKI và nộp về Phòng và Sở theo thời gian quy định.
  • Các môn còn lại như: GDCD, Công nghệ, Mỹ thuật, Nhạc, Thể dục, Tin học thuộc chương trình BGD từ khối lớp 6 –12 (giáo viên tự ra đề và kiểm tra theo TKB). Thời gian kiểm tra mỗi bộ môn 45 phút. Sau đó tổng hợp kết quả và gửi về các phòng ban theo Form-Form hạn chót ngày 19/12/2015.

V.LỊCH KIỂM TRA:

Lịch kiểm tra các môn do trường ra đề: Phòng Giáo vụ sẽ xếp lịch theo khung thời gian do Sở đã quy định nêu trên và thông báo cụ thể vào ngày 21/11/2015.

 

                                                                                                                                                                                                                                           PHÒNG GIÁO VỤ

Uncategorized
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.