HỒ SƠ CÁ THỂ HỌC SINH

Với lợi thế mô hình trường học quy mô nhỏ, TIS có đủ các điều kiện để thực hiện được chương giáo dục cá thể hóa một cách đồng bộ và hiệu quả. Hồ sơ cá thể của từng học sinh TIS là một trong những yếu tố thuộc chương trình giáo dục cá thể hóa mà nhà trường đang thực hiện dành cho các em học sinh.

Mỗi học sinh TIS đều có một hồ sơ cá thể riêng với đầy đủ các thông tin cá nhân của từng học sinh (năng khiếu, sở thích…) và các thông tin về việc thực hiện nề nếp học tập, sinh hoạt, kỷ luật của học sinh tại trường được cập nhật, chia sẻ hàng tuần với sự theo dõi và cung cấp thông tin từ nhiều nguồn: Giáo viên Quản nhiệm, Giáo viên Bộ môn, Ban Giám Thị, Điều phối viên, Giáo viên Quản lý nội trú…

123

Những vi phạm của học sinh được xử lý kịp thời dựa trên barem kỷ luật của nhà trường, những sự tiến bộ, các mặt tích cực của học sinh,… tất cả đều được ghi nhận và thể hiện đầy đủ trong hồ sơ cá thể học sinh.

2

Riêng đối với học sinh nội trú, Hồ sơ cá thể của các em ngoài các mặt trên, còn thể hiện tất cả các khía cạnh khác trong sự phát triển của học sinh tại Khu nội trú. Có thể kể đến việc hình thành các thói quen tích cực (giờ giấc sinh hoạt, việc gấp chăn màn vệ sinh nơi sinh hoạt, thực hiện trách nhiệm tập thể, v..v…) hoặc các kỹ năng sống cần thiết/đặc trưng cho việc sinh hoạt trong môi trường tập thể. Các Giáo viên Quản lý nội trú theo dõi, hướng dẫn và cập nhật thông tin đầy đủ theo định kỳ.

Hồ sơ cá thể là một trong những nỗ lực của TIS trong việc quan tâm, chăm sóc và giáo dục cá thể hóa học sinh. Hồ sơ này sẽ cung cấp các thông tin đầy đủ và kịp thời. Tất cả các phụ huynh đều có thể truy cập các thông tin này trực tuyến hoặc thông qua lực lượng GVNV TIS.

Liên Hệ Với TIS
[]
1
Step 1

Họ Và Tên

Phone

Tin nhắn

0 / 600

Previous
Next