HỘI THẢO GIÁO DỤC
DÀNH CHO PHỤ HUYNH VAS


Các chuyên đề tư vấn của chuyên gia tâm lý giáo dục dành riêng cho phụ huynh VAS nhằm chia sẻ và kết nối gia đình với nhà trường trong việc giáo dục con trẻ.
NGÀY HỘI THÔNG TIN
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VAS


Sự kiện bao gồm giới thiệu Chương trình Giáo dục của VAS và chia sẻ của những chuyên gia khách mời để phụ huynh có thể tìm hiểu môi trường học tập tại VAS, định hướng lộ trình học tập phù hợp cũng như được tư vấn về cách giáo dục con trẻ với nhiều chuyên đề phong phú và hữu ích.

CHƯƠNG TRÌNH
“TEAM UP FOR THE BEST”


Sự kiện dành cho các em học sinh tại TP.HCM gồm nhiều hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cùng với các cuộc thi tài thú vị và các giải thưởng hấp dẫn.
 
 
hoi thao
 1. Hãy điền thông tin của bạn và chọn hội thảo / sự kiện dưới đây để giữ chỗ
 2. (*)
 3. (*)
 4. (*)
 5. HỘI THẢO GIÁO DỤC
  DÀNH CHO PHỤ HUYNH VAS 6. NGÀY HỘI THÔNG TIN
  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TẠI VAS 7. CHƯƠNG TRÌNH
  “TEAM UP FOR THE BEST”ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Copyright 2016 by TIS.