Tag Archives: phương pháp dạy học tích cực

27/11/2015

Bốn đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực

Phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh chủ động, sáng tạo và mang đến hiệu quả học tập tốt. Dưới đây là các đặc trưng cơ bản của phương pháp học tập tích cực:  1. Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các […]

TIN TỨC TIS