Tag Archives: ngày Lễ Tạ Ơn

26/11/2015

Học sinh TIS tìm hiểu về ngày Lễ Tạ Ơn trong chương trình Goodmorning TIS .

“Ngày Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving – là một ngày lễ hằng năm tại Hoa Kỳ và Canada. Ngày nay, tại Hoa Kỳ, lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11.Tại Canada, nơi có cuộc thu hoạch sớm hơn, ngày lễ này được tổ chức vào […]

Uncategorized