Tag Archives: HỌC TẬP VÀ CẢM XÚC

November 9, 2015

VAI TRÒ CỦA GIẤC NGỦ ĐẾN HỌC TẬP VÀ CẢM XÚC

Do số lượng bài tập quá nhiều nên các bạn trẻ phải cắt giảm giờ ngủ. Nhưng theo khoa học ảnh hưởng của giấc ngủ đến kết quả học tập và cảm xúc là rất lớn. Các bạn đọc bài này để quan tâm đến giấc ngủ của mình hơn.

Uncategorized