Tag Archives: học sinh tiểu học TIS

08/10/2015

Học sinh TIS học kỹ năng sống tại Siêu Thị

Vừa qua, tiết học kỹ năng học sinh tiểu học trường TIS đã diễn ra sinh động và thực tế tại siêu thị. Các bạn nhỏ trải nghiệm kỹ năng rất cơ bản như xếp hàng trật tự vào siêu thị cũng như khi thanh toán, xem giá, so sánh giá, xem hạn sử dụng […]

Uncategorized