Tag Archives: EXPERIENTIAL LEARNING

04/11/2015

Hội Thảo: EXPERIENTIAL LEARNING – Greater experiences, Better results

EXPERIENTIAL LEARNING – Greater experiences, Better results Tiếng Anh đối với các bạn học sinh, sinh viên đã trở thành một trong những chìa khóa vàng dẫn đến thành công. Đặc biệt trong năm 2015, Việt Nam sẽ chính thức trở thành thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Điều này sẽ tạo […]

Uncategorized