Tag Archives: ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

13/10/2015

RA MẮT BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015­- 2016

tổ chức buổi họp mặt Ban Đại diện CMHS năm học 2015 – 2016 với mục đích báo cáo kết quả hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2014­- 2015 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh năm học mới 2015 – ­2016.

Uncategorized