ELECTIVES 2018: Trải nghiệm thú vị cùng môn học tự chọn

[]
1 Step 1

Thời hạn đăng ký:

Mở từ 12:00 ngày thứ hai (26/03) đến 17:00 ngày (29/03). Đăng ký đóng khi đủ số lượng (22hs) 

Họ Và Tên
Đăng Ký Đóng

Business 101: Thầy Brian Le (7/22)

Nhạc kịch "1,2,3 diễn": Cô Trần Ngọc Thanh Trúc(10/22)

Free Writing: Cô Phiên Nghiên(19/22)

Zumba: Cô Lương Bảo Châu(18/22)

Digital Marketing - Ngôn ngữ của Kinh Doanh Online: Thầy Đào Tuấn Hoàng(22/22)

Untitled Spreadsheet
Previous
Next